Kontakt

Projektkansli:

Victoria Smedman, projektledare
E-post: victoria.smedman@funktionsratt.se

Tor Gustafsson, kommunikatör/administratör
E-post: tor.gustafsson@funktionsratt.se

Emil Erdtman, doktorand/projektmedarbetare
E-post: emil.erdtman@funktionsratt.se