Enkät inför rapport om universell urformning

Enkät inför rapport om universell urformning

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början håller på med en enkätundersökning om Universell utformning i samverkan med ArkDes.

Med hjälp av enkäten hoppas vi få mer kunskap om arbetet med universell utformning runtom i landet inom tre områden – samhällsplanering/byggande, arbetsmarknad och utbildningsområdet.

Enkäten skickas till organisationer i offentlig, privat och ideell sektor och svaren ligger till grund för en rapport som beskriver nuläge och behov av utbildning kring universell utformning. Rapporten kommer att publiceras till MR-dagarna den 14-16 november.

Här är länken till enkäten:

https://sv.surveymonkey.com/r/VRZ55VJ

Lämna en kommentar