Starta hösten med en studiecirkel om universell utformning

Den 24 augusti startar Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början en digital studiecirkel om universell utformning.

Den här studiecirkeln vänder sig till dig som vill utveckla kunskapen om universell utformning. Begreppet definieras i FN:s funktionsrättskonvention och handlar om att göra rätt från början – att redan vid planeringsstadiet utgå från de varierande behov som finns i den mänskliga mångfalden.

De lösningar som tas fram genom universell utformning ska redan från början kunna användas av så många som möjligt, vilket minskar behovet av särlösningar. Universell utformning kan exempelvis tillämpas vid design och utveckling av bostadsområden, arbetsplatser, skollokaler eller produkter av olika slag.

Med tanke på Coronasituationen kommer studiecirkeln att arrangeras på distans via webbkonferensverktyget Zoom.’

Det blir tre ordinarie träffar och ett förmöte:

 • Onsdagen den 19 augusti kl 15-17 – Frivilligt förmöte för genomgång av Zoom
 • Måndagen den 24 augusti kl 15-17 – Träff 1
 • Måndagen den 31 augusti kl 15-17 – Träff 2
 • Måndagen den 7 september kl 15-17 – Träff 3

Ett krav är att du behöver kunna vara med vid samtliga dessa tillfällen (men förmötet är frivilligt). Platsantalet är begränsat. Vi tar emot högst 14 deltagare (först till kvarn) och tar in från väntelista i mån av plats.

Obs! Anmälan är bindande. Avanmälan måste göras senast en vecka före kursstart. Studiecirkeln arrangeras i samverkan med ABF.

Innehåll:

 • Vad är universell utformning?
 • Hur kan vi arbeta med universell utformning inom bostad, arbetsliv och utbildning?
 • Presentation av ett verktyg för universell utformning – den nya europastandarden SS-EN 17161.
 • Instuderings- och diskussionsfrågor till varje avsnitt

Arrangören erbjuder livetextning via Zoom, men deltagare får själva boka teckenspråkstolk.

Länk till anmälan

Webbinarium: Hur kan universell utformning bidra till ett mer inkluderande samhälle?

Den 16 juni arrangerade Rätt från början ett 45 minuter långt webbinarium tillsammans med Certec vid Lunds tekniska högskola.

Vid webbinariet gavs olika exempel på hur universell utformning kan användas som ett konkret verktyg i arbetet för ett mer inkluderande samhälle och en möjlighet att leva upp till löftet i Agenda 2030 om att ”ingen ska lämnas utanför”.

Här kan du se hela webbinariet i sin helhet:

Medverkande i webbinariet:

Diana Chafik, projektledare, Rätt från början
Per-Olof Hedvall, Certec, Lunds tekniska högskola
Emil Erdtman, doktorand vid Certec och projektmedarbetare i Rätt från början
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början
Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige

I januari publicerade Rätt från början en nulägesrapport om universell utformning. Vid seminariet presenterades slutsatserna från rapporten. möjligheten att få igång inkluderande processer inom tre områden – bostad, arbetsliv och utbildning.

 • Rätt från början samarbetar med Ikano bostad och andra branschaktörer för att utveckla kunskapen om universell utformning kopplat till bostad och bostadsmarknad.
 • Inom arbetslivsområdet pågår en parallell satsning tillsammans med Akademikerförbundet SSR, Vasakronan och andra viktiga aktörer inom arbetslivet. Här finns idag konceptet UUA- Universell utformning av arbetsplatser.
 • Inom utbildningsområdet arbetar Rätt från början både med inkluderande processer inom skolbyggande och det pedagogiska ramverket UDL, universell design för lärande, som börjat implementeras i svenska skolor.

Debatt: Förverkliga visionen om att ”staden ska funka för alla”

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början skriver den 29 maj en debattartikel i ETC Göteborg tillsammans med FN-förbundets projekt Lika Unika Akademi och Funktionsrätt Göteborg:

”När Coronakrisen blåst över – och samhället steg för steg kommer på fötter igen – blir det viktigt att även de som har störst behov får möjlighet att komma till tals vid utformningen av samhället.

Det handlar om att säkerställa en hållbar utveckling för alla invånare. Här har Göteborg goda förutsättningar att vara ett föredöme bland landets kommuner, men då behöver visionen om att ”staden ska funka för alla” bli verklighet.”

Länk till hela artikeln

Rätt från början medverkar vid “Digitala Almedalen”

Logotyp för Boinstitutet

Den 1 juli kl 12:45 – 13:10 håller Rätt från början i en programpunkt vid evenemanget “Digitala Almedalen” som arrangeras av Boinstitutet. Temat är “Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och bostadsområden?“.

Universell utformning handlar om att utforma samhället utifrån ett mångfaldsperspektiv. Det här arbetssättet kan också ge upphov till nya, hållbara bostadslösningar i linje med Agenda 2030 och löftet om att ”ingen ska lämnas utanför”. I en rapport från tidigare i år pekar Rätt från början på en segregerad bostadsmarknad och att det behövs en stor satsning på bostäder som alla har möjlighet att efterfråga  – annars riskerar allt fler stå utan ett fungerande boende.

Karolina Celinska
Karolina Celinska, DHR

Vid programpunkten medverkar Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR, som bland annat varit med i utvecklingen av en ny, vändbar toalett som kan underlätta vardagen för många människor.

En scen för ny kunskap

Boinstitutet är ett initiativ från Hyresgästföreningen och ska vara “det sammanhang och den scen där framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla diskuteras, där ny kunskap och nya idéer formuleras samt där människor från ett brett politiskt och idémässigt spektrum kan mötas”.

“Digitala Almedalen” pågår under tre dagar i början av juli och kommer att livesändas. Eventet kommer att direktsändas via länken https://www.boinstitutet.se/almedalen/

Mer information och aktuellt program finns här.

Branschen i fokus när Boverket gör om byggregler

Bilden visar ett pågående bygge av ett stort hus med glasfönster och en byggarbetare på en kran. I fönsterrutorna speglas ett bostadshus.

Boverket har regeringens uppdrag att ta fram en ny modell för framtidens byggregler – kallat Möjligheternas byggregler. Uppdraget ska lämnas i december, men har delvis skett parallellt med utredningen Modernare byggregler som nu är ute på remiss. Rätt från början har varit på ett webbseminarium där Boverket presenterade den nya modellen. Ett seminarium där tillgänglighetsperspektivet var helt frånvarande.

“Möjligheternas byggregler” innebär en genomgripande omstrukturering av Boverkets byggregler (BBR) och att många hänvisningar till gällande standarder för bostäder och byggande tas bort. På webbseminariet förde aktörer från bransch och myndigheter fram synpunkter om att reglerna därmed blir tydligare och enklare att följa. Branschorganisationen Byggherrarna var den enda som tydligt pekade på att det inte är för entreprenörer och konsulter man bygger, utan för att användarna ska få en bra livsmiljö som är säker och hälsosam. Därför måste branschen slå vakt om vissa minimikrav.

Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren betonade i sin tur att det behövs många olika lösningar. Han konstaterar visserligen att fel kommer ske med den nya förenklade regelmodellen – men det innebär inte “att vi ska falla tillbaka i detaljregler”.

En prototyp för den nya regelmodellen har redan tagits fram för ett område (buller).

Allmänna råd tas bort

Dagens byggregler innehåller både föreskrifter och så kallade Allmänna råd. Den nya modellen innebär alltså att de allmänna råden slopas. De allmänna råden har kommit att uppfattas som styrande och normgivande, trots att de enligt Boverkets egentligen bara är rekommendationer för hur lösningar kan se ut för att uppfylla kraven. Föreskrifterna är utformade som “funktionskrav”, vilket betyder att de bara anger den funktion som en viss konstruktion behöver uppfylla, däremot beskrivs inte exakt hur du ska göra för att nå upp till kravet.

Lag och förordning kommer att ”preciseras” i föreskrifter, som är juridiskt bindande, men de nya reglerna kommer i praktiken att bli mindre detaljerade när de allmänna råden tas bort. Ett av de uttalade argumenten för förändringen är att byggbranschen inte ska hämmas utan få möjlighet att hitta på nya lösningar på bostadskrisen (därav titeln “Möjligheternas byggregler”).

Kopplingen till standarder försvinner

Allmänna råd hänvisar idag till många standarder. Den nya regelmodellen innebär därför att kopplingen mellan byggregler och standard försvinner. Svenska institutet för standarder, SIS, framhöll vid webbseminariet att detta inte är något problem. SIS menar att branschen kommer att behöva standarder oavsett om det görs hänvisningar i lagar och regler. Nya innovationer kommer dessutom att ge upphov till nya standarder.

Enda gången tillgänglighet nämndes

Alla var nöjda med att reglerna ska göras digitalt tillgängliga. Det var enda gången tillgänglighet nämndes på detta webbseminarium, som inte direkttextades – trots att det gjorts av en svensk myndighet.

Nu kommer webbseminariet att följas upp med diskussionsmöten över webben. Rätt från början har anmält sig (ansökningstiden har gått ut) och då blir det förhoppningsvis tillfälle att diskutera hur arbetet för fler tillgängliga bostäder och mer inkluderande bostadsområden påverkas av de tänkta förändringarna av regelverket.

Rätt från början kommer att fortsätta följa Boverkets översyn av byggreglerna. Vid MR-dagarna i december 2020 kommer vi att koppla frågan till universell utformning och Agenda 2030 i seminariet “Modernare byggregler – men hur ser vi till att ingen lämnas utanför?”.

Text: Emil Erdtman

Ett fåtal platser kvar på digital studiecirkel om universell utformning

Förstasidan till projektets rapport om Universell utformning i Sverige

Under våren 2020 startar Rätt från början studiecirklar om universell utformning. En av utgångspunkterna för studiecirkeln är den rapport som projektet presenterade i januari, om nuläget för universell utformning i Sverige. På grund av Coronasituationen kommer alla träffar att ske på distans via webbmötesverktyget Zoom.

Den 18 maj startar en webbaserad studiecirkel  som i första hand vänder sig till funktionsrättsrörelsen i Stockholm. Du har fortfarande möjlighet att anmäla dig till studiecirkeln via nedanstående länk.

Länk till anmälan

Digital studiecirkel igång

“Det här skulle kunna leda till fruktbara utbyten”

Diana Chafik syns på bilden.
Diana Chafik, projektledare för Rätt från början, var cirkelledare för den första träffen.

Måndagen den 27 april startade Rätt från början projektets första webbaserade studiecirkel om universell utformning. Studiecirkeln arrangeras i samverkan med Funktionsrätt Göteborg och vänder sig till funktionsrättsrörelsen i Göteborg, men även till andra intresserade.

– Den första träffen var tänkt som en introduktion till universell utformning och ett avstamp utifrån projektets utgångspunkt i Funktionsrättskonventionen. I de kommande träffarna kommer vi att gå vidare med olika exempel och diskussion, berättade Diana Chafik, projektledare för Rätt från början.

Möten mellan olika perspektiv

Ett dussintal deltagare var med vid den första träffen – en grupp där det finns flera olika professioner och perspektiv representerade. Bland annat ombudsmän, aktivister, interaktionsdesigners och jurister.

– Det här skulle kunna leda till fruktbara utbyten mellan rörelsen och olika professioner. Vi ser stora möjligheter att använda universell utformning i arbetet för full delaktighet och lika villkor, säger Pia Emanuelsson från Funktionsrätt Göteborg.

Bild på PeO Hedvall från Certec, som sitter i ett arbetsrum.
PeO Hedvall från Certec medverkade på länk från Lund.

Kunskapsnivån måste höjas

Pia Emanuelsson menar att kunskaperna om universell utformning behöver spridas betydligt mer.

– De politiska partierna och kommunalråden i Göteborg känner inte till universell utformning. Kunskapsnivån och medvetenheten måste höjas.

PeO Hedvall från Certec vid Lunds universitet medverkade som inbjuden gäst och berättade bland annat om Certecs utbildningar inom universell utformning.

Studiecirkeln har tre träffar och avslutas den 12 maj.

Webbinarium om inkludering i skolan: “Varför inte börja i rätt ända”?

Agneta Söder, utredare, Autism- och Aspergerförbundet
Agneta Söder

Funktionsrätt Sverige har i samverkan med 110 organisationer inom civilsamhället tagit fram rapporten ”Respekt för rättigheter?” om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den 23 april arrangerade Funktionsrätt Sverige ett webbinarium på temat utbildning utifrån rapporten.

Vid webbinariet berättade Agneta Söder, utredare på Autism- och Aspergerförbundet, om de stora utmaningarna inom skola och utbildning utifrån ett rättighetsperspektiv. Hon underströk bland annat behovet av universell utformning när nya skolor byggs.

– Idag renoveras många skolor. Det finns ett behov av att bygga nya skolor. Varför då inte börja i rätt ända, med universell utformning, istället för att lappa och laga skolor som man gör idag?

I rapporten ”Respekt för rättigheter” lyfts behovet av en nationell handlingsplan som utgår ifrån universell utformning och inkludering i skolan, enligt FN:s allmänna kommentar nummer 4 om rätten till inkluderande utbildning.

Här kan du se hela webbinariet. Undertextningen kommer så snart den är färdigbearbetad.

Ny bok: Universell utformning ur ett norskt perspektiv

Bokomslag Universell utformning og samfunnsdeltakelse

Rätt från börjans doktorand Emil Erdtman har läst en ny bok om universell utformning, skriven av den norska teologen Inger Marie Lid.

En av Lids huvudpoänger är att universell utformning måste utgå från olika användares personliga erfarenheter i konkreta sammanhang. Det krävs en samskapande process där olika erfarenheter bryts mot varandra – i en ”oenighetsgemenskap”.

Läs recensionen i Doktorandbloggen

Webbaserad studiecirkel om universell utformning

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början bjuder in till studiecirklar om universell utformning i olika delar av landet.

I maj startar vi en webbaserad studiecirkel. Den vänder sig i första hand till intresserade inom funktionsrättsrörelsen i Stockholmsregionen, men vi välkomnar alla som är intresserade av frågan och har möjlighet att vara med.

Tanken var från början att studiecirkeln skulle arrangeras hos Funktionsrätt Sverige i Sundbyberg, men med tanke på Coronasituationen kommer vi istället att träffas på distans via webbkonferensverktyget Zoom.


Innehåll:

 • Vad är universell utformning?
 • Hur kan vi arbeta med universell utformning inom bostad, arbetsliv och utbildning?
 • Presentation av ett verktyg för universell utformning – den nya Europastandarden SS-EN 17161.
 • Instuderings- och diskussionsfrågor till varje avsnitt

Så här ser programmet ut:

 • Träff 1 – den 18 maj kl 17-19
 • Träff 2 den 25 maj kl 17-19
 • Träff 3 – den 1 juni kl 17-19

Välkommen att skicka in din intresseanmälan! Ett krav är att du behöver kunna vara med vid samtliga träffar i studiecirkeln.

Anmälan:
Länk till mer info och anmälan

Några enkla tips för en mer inkluderande distansutbildning

Bilden visar en laptop med uppfälld skärm på ett bord. Det finns en uppslagen bok och en mobiltelefon vid sidan av datorn.

I Coronakrisens spår går många skolor och utbildare över till distansundervisning. Det kan vara en utmaning att få distansutbildningen att fungera för alla elever. Många elever som har en fungerande skolsituation i klassrummet kan uppleva svårigheter i distansutbildningen, när det inte längre finns någon lärare som kan ge direkt stöd.

Här finns det mycket att hämta inom ramen för ramverket Universell design för lärande, UDL, som handlar om att redan från början planera för att eleverna är olika och har olika behov. UDL går ut på att erbjuda flexibilitet i lärandesituationen – det ska finnas flera olika likvärdiga sätt för eleverna att bli engagerade och stimulerade till lärande, ta till sig information och uttrycka sina inhämtade kunskaper.

Ställ frågor till undervisningen

Daniel Östlund, lektor i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad, höll ett föredrag i samband med Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag 2019. Han gav bland annat tips på hur en utbildare eller lärare kan komma igång med att göra en kurs eller en utbildning mer inkluderande.

– Man kan börja i liten skala och ställa vissa frågor till sin undervisning: “Skapar lektionen förutsättningar för alla elever att känna sig motiverade och engagerade i sitt lärande?” “Skapar lektionen förutsättningar för alla elever att utveckla kunskap och förmågor på olika sätt?” och “Låter vi eleverna visa vad de har lärt sig på olika sätt?”.

Hjälp med att organisera lärandet

När utbildningen sker på distans är det viktigt att tänka på att många elever kan behöva hjälp med att sätta mål, planera och organisera sitt lärande. Några saker som kan underlätta är att:

 • Ge omedelbar feedback.
 • Erbjuda checklistor som hjälp för att sätta mål och göra uppgifter.
 • Ordna inkluderande aktiviteter, exempelvis konferenser och möten med hjälp av webbkonferensprogram.
 • Erbjud flera alternativa och likvärdiga sätt att kommunicera
 • Visa innehåll från flera medier, inte bara text.

Här är fler viktiga saker att tänka på vid all webbkommunikation, där det också finns minimikrav som offentliga webbplatser behöver uppfylla enligt webbdirektivet.

Källor:

http://udloncampus.cast.org/page/teach_executive
https://ualr.edu/disability/online-education/
https://webbriktlinjer.se/tillganglighet/terminologi/
Är UDL vägen till en inkluderande skola?  Presentation av Daniel Östlund (pdf)
Information om webbdirektivet


Studiecirklar om universell utformning i Stockholm och Göteborg

Bilden visar fem personer runt ett bord som läser och gör en gemensam uppgift

Under våren 2020 startar Rätt från början upp studiecirklar om universell utformning på två orter i Sverige, i samarbete med ABF. Först ut blir Göteborg, där en studiecirkel arrangeras mellan den 27 april och den 12 maj.

Studiecirkeln i Göteborg kommer att arrangeras i samarbete med Funktionsrätt Göteborg och Funktionsrätt Västra Götaland och blir ett första test av det studiematerial som projektet Rätt från början tar fram.

Intresset har varit stort, så i nuläget finns inga platser kvar till studiecirkeln i Göteborg.

Studiecirkeln i Stockholm startar den 18 maj och det sista tillfället blir den 1 juni.
Anmälan till studiecirkeln i Stockholm görs via den här länken:

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/studiecirkel-om-universell-utformning-i-stockholm/


Det här tas upp i studiecirklarna:

 • Vad är universell utformning?
 • Hur kan arbetet med universell utformning bedrivas inom bostad, arbetsliv och utbildning?
 • Introduktion av ett aktuellt verktyg för universell utformning – den nya Europastandarden SS-EN 17161.
 • Instuderings- och diskussionsfrågor till varje avsnitt

Studiecirklarna kommer att följas upp av workshops under hösten 2020, med inriktning mot projektets fokusområden – bostad, arbetsliv och utbildning.

Förutom studiematerialet kommer Rätt från början att ta fram ett processtöd för det fortsatta arbetet med universell utformning inom olika samhällsområden.

Webbinarium den 16 juni – Frågor och svar från livechatten

Hur ser ni på kopplingen tillgänglighet i pedagogiska lärmiljöer som specialpedagogiska skolmyndigheten har ett material om och universell utformning?

Svar: Universell utformning sätter ett tydligt fokus på att lärmiljön redan på planeringsstadiet utformas så att den ska fungera utifrån varje elevs unika förutsättningar. Ramverket UDL, universell design för lärande, förutsätter att läraren designar undervisningen för olika sätt att ta till sig kunskap, olika sätt att bearbeta kunskap och olika sätt att visa kunskap.

Läs mer:
Specialrapport från Rätt från början (2019): Universell utformning inom utbildningsområdet

Involveras barn och unga?

Svar: Ja, universell utformning gäller alla. Inom exempelvis utbildningsområdet är det viktigt att barn och unga får möjlighet att medverka i design- och utvecklingsprocesser, när skolor byggs och lärmiljöer utformas. Vi har bland annat tittat på projektet “Barns behov formar skolan – inkludering för framtidens lärmiljöer”, som drivits av Codesign och Rädda Barnen. De har tagit fram verktyget Bygga’re Tryggare.

Hur mäter man “icke-användarna” inom sjukvården?

Svar: Det är en högaktuell fråga och något vi får titta närmare på. Det finns säkert flera metoder som kan behöva användas för att ge en helhetsbild över vilka grupper som står utanför idag eller som riskerar att exkluderas inom sjukvården. Återkommer med ett uppdaterat svar på frågan.

Finns det språkliga aspekten med inom universell utformning?

Svar: Ja, utformningen ska vara likvärdig och flexibel utifrån användarperspektivet. Den språkliga och kommunikativa dimensionen är ju central vid utformningen av exempelvis arbetsplatser eller utbildningar, men universell utformning gäller även vid utveckling av ny informations- och kommunikationsteknik.

I riktlinjerna till Universell design för lärande, UDL, förtydligas vikten av att erbjuda olika sätt för användaren att ta till sig, uttrycka, förmedla information.

Läs mer: UDL Guidelines (engelska)

Vilka möjligheter finns idag för kommuner att kompensera det engagemang som privatpersoner bidrar med i samskapande arbetsformer?

Svar: En bra och viktig fråga som vi vill titta närmare på framöver. Det är engagerar många i våra medlemsförbund, som ofta inbjuds till olika samskapande processer där ersättningsformerna kan variera.

Hur vill ni plantera detta i lokala föreningar och hur kan vi bäst göra?

Svar: Projektet anordnar studiecirklar som vänder sig till funktionsrättsrörelsen på lokal nivå. Det finns platser kvar till höstens studiecirkel med start den 24 augusti: Länk till anmälan.

Rätt från början har också tagit fram en broschyr som fokuserar på arbetet med universell utformning på lokal nivå: Universell utformning – Hur går det till?

Vill du påverka kommunernas arbete med Agenda 2030?

– Inbjudan att kommentera nytt standardförslag

Just nu pågår ett arbete hos Svenska institutet för standarder, SIS med att ta fram en vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Vägledningen ska vara ett stöd för förtroendevalda och tjänstepersoner, men den berör alla intressenter som påverkas av verksamheten exempelvis civilsamhället och funktionsrättsrörelsens organisationer.

Med löftet att “Ingen ska lämnas utanför” är genomförandet av Agenda 2030 av stor betydelse för personer med funktionsnedsättning och andra som riskerar att lämnas utanför samhällsplaneringen.

Skulle du vilja påverka innehållet i vägledningen? Det kan exempelvis handla om tillgänglighetsfrågor som din organisation tycker skulle behöva uppmärksammas mer i vägledningen. Då kan du vara med och kommentera förslaget via nedanstående länk! Förslaget är ute på remiss till den 26 augusti.

Länk till remissen:
SS 854000 – Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling