Startsida

Universell utformning handlar om att “göra rätt från början”.

Det innebär att tjänster, produkter och miljöer ska utformas så att samhället blir så tillgängligt som möjligt.

Rätt från början verkar för att universell utformning ska ingå som en naturlig del i varje ny design- och utvecklingsprocess.

Utbildning om Universellt utformade arbetsplatser

Ett flertal organisationer arbetar för att förverkliga det Universellt utformade samhället. Parallellt med Rätt från början pågår ett projekt som heter Universellt utformade arbetsplatser, UUA. I det här projektet vill Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige, Vasakronan, Sveriges Företagshälsor, Randstad och Swedavia öka kunskapen om universell utformning av arbetsplatser och åstadkomma ett perspektivskifte på landets arbetsplatser.

Just nu anordnar UUA-projektet utbildningar om Universell utformning kopplat till arbetslivet. Grundutbildningen innehåller ett fullmatat program på en och en halv dag, med mycket information och många praktisk övningar.

Kursen tar avstamp i definitionen av Universell utformning i Funktionsrättskonventionen. Under kursen får deltagarna fundera kring de olika aspekter och perspektiv som möts på en arbetsplats: Vilka krav ställs på den fysiska utformningen? Hur ser det ut med den psykosociala arbetsmiljön? Kursen tar också upp utmaningar kopplat till rekrytering och ledningsfrågor.

Sju principer för Universell utformning
Sju principer för Universell utformning
Övning: Vilka krav kan ställas på en Universellt utformad arbetsplats?

I utbildningen får deltagarna bland annat diskutera och göra konkreta övningar som bottnar i de sju principerna för Universell utformning: Vilka behov ska en Universellt utformad arbetsplats kunna möta? Hur ska den utformas så att den fungerar för alla på jobbet?

Läs mer om UUA-projektet här

Tre vanliga missförstånd om Universell utformning

Det finns åtminstone tre vanliga missförstånd om Universell utformning. Ett av de vanligaste missförstånden är att begreppet bara syftar på färdig design, när det framför allt kan beskrivas som en pågående design- och samhällsutvecklingsprocess. Det säger PeO Hedvall, ämnesansvarig för Certec vid Lunds tekniska högskola, vid uppstarten för projektet Rätt från början.

Det här är andra vanliga missförstånd:

  • Att Universell utformning bara handlar om personer med funktionsnedsättning. Det berör i själva verket alla människor i samhället.
  • Att Universell utformning innebär “en-storlek-för-alla”. I själva verket handlar det om att Universell utformning ska erbjuda likvärdighet för användaren och då finns det också ett stort behov av flexibilitet. Universell utformning kräver en design som kan möta olika användarbehov.

Man brukar tala om sju principer för Universell utformning. PeO Hedvall lyfter särskilt fram de två första principerna.

–  Det principerna handlar om likvärdig och flexibel användning. Flexibilitet öppnar upp för mångfald och olikhet. Det är där den riktigt stora potentialen ligger.

“Mångfald blir det normala”

Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Universell utformning är en princip som betonas starkt i konventionen och begreppet definieras också i konventionens andra artikel.

Enligt definitionen är Universell utformning

Sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.”

Det finns även ett viktigt tillägg till FN:s definition av begreppet: Att Universell utformning handlar om att göra rätt från början betyder inte att det ska utesluta olika typer av tekniska hjälpmedel när dessa behövs för att människor ska bli inkluderade i samhället.

Men det gäller alltså att redan från början planera verksamheter, byggnader och miljöer med sikte på att alla människor ska bli inkluderade. PeO Hedvall, ämnesföreståndare på Certec vid Lunds tekniska högskola, medverkade vid den workshop som inledde projektet Rätt från början.

PeO Hedvall beskriver Universell utformning som en utvecklingsprocess:

– Universell utformning handlar inte bara om färdig design utan det är i första hand en samhällsutvecklingsprocess, någonting som är pågående och som vi kommer att behöva fortsätta jobba med över tid.

Mångfald blir det normala

PeO Hedvall betonar att Universell utformning bygger på ett mångfaldstänkande där mångfald blir det normala.

–  Attityden är att det inte finns några genomsnittliga människor. Det finns inga “normalanvändare”.

Definitionen av Universell utformning i Funktionsrättskonventionen inkluderar alla människor i samhället med eller utan funktionsnedsättning. Det handlar alltså om ett sätt att arbeta med design och samhällsbyggande som ska gynna alla – inte bara personer med funktionsnedsättning.

–  Samhället är byggt av så mycket teknik och design. Därför är det intressant att zooma in till konkreta situationer och zooma ut till “livsspannsperspektivet” – hur en flexibel design kan följa med en i livet, till exempel inom bostadsområdet.

Läs mer om projektet Rätt från början

Laddar…