Rätt från början är ett arvsfondsprojekt som drivits av Funktionsrätt Sverige i samverkan med Certec vid Lunds universitet. Projektet avslutades i januari 2022. I projektet har vi tillsammans tagit fram utbildningsmaterial och processtöd för alla som vill använda universell utformning som konkret verktyg i arbetet för ökad inkludering och tillgänglighet. 

Se projektets avslutningsvecka i efterhand – webbinarieserie från den 13-17 december.

Processtöd och utbildningsmaterial

Guide till universell utformning

Det här är ett processtöd, där du hittar råd och tips som kan bidra till mångfaldsarbetet i din organisation, oavsett om du arbetar i ett företag, i offentlig verksamhet eller ideella sektorn.

Vi hoppas att guiden kan inspirerar fler organisationer att arbeta med användarinvolvering i utvecklingsprocesser, vilket kan ge upphov till mer jämlika samhällslösningar och bidra till nödvändiga innovationer för en hållbar utveckling.

I guiden sammanfattas också erfarenheterna från de utvecklingsprojekt som Rätt från början bedrivit i samverkan med olika aktörer inom tre områden – bostad, arbetsliv och utbildning.

Guide till universell utformning (pdf)

Webbutbildning

Vill du lära dig mer om universell utformning? Det här är en självinstruerande webbutbildning i tre delar, som beskriver universell utformning utifrån ett rättighetsperspektiv. 

Den första delen är tänkt som en första introduktion. I den andra delen tittar vi närmare på universell utformning utifrån mänskliga rättigheter och framförallt med utgångspunkt i funktionsrättsperspektivet. I den avslutande delen fokuserar vi på universell utformning som en process och ett konkret arbetssätt. 

https://utbildning.rattfranborjan.nu/

Studiecirkelmaterial

Bilden visar framsidan till de tryckta versionerna av studiematerialet

I samverkan med ABF har Rätt från början tagit fram studiecirkelmaterial om universell utformning. Det består av en handledning och ett studiehäfte.

Här är länkar till studiematerialet i ABF:s webbutik:

Vad innebär universell utformning? (pdf)
Studiehandledning universell utformning (pdf)

 

Om universell utformning på teckenspråk

teckenspråkstolkning av film

Rätt från början har tagit fram en introduktion till universell utformning på teckenspråk.
I introduktionen fokuserar vi på rättighetsperspektivet och ger exempel på vad universell utformning kan innebära inom olika samhällsområden. 

Introduktion till universell utformning på teckenspråk (Spellista på Youtube)


Om universell utformning på lättläst svenska

Universell utformning är ett uttryck
som används i Funktionsrättskonventionen.
Universell utformning betyder
att alla som gör nya saker
ska se till att sakerna
fungerar lika bra för alla människor.

Då måste företag som gör nya saker
först ta reda på
vad som gör att saker
kan vara svåra att använda
för olika människor.

Vill du veta mer om universell utformning
på lättläst svenska?

Klicka på länken:

Lättläst svenska

Skip to content