Startsida

Universell utformning handlar om att göra rätt från början
– att tjänster, produkter och miljöer redan från början utformas så att samhället blir så tillgängligt som möjligt.

Projektet Rätt från början verkar för att universell utformning ska ingå som en naturlig del i varje ny design- och utvecklingsprocess.

“Vi måste erbjuda alla elever möjligheter att lyckas”


Universal Design of Learning, UDL, handlar om att göra rätt från början. När vi bygger nya skolmiljöer eller utformar skolpedagogiken ska vi redan från början planera för att eleverna är olika och har olika behov.

Det betonar Daniel Östlund, lektor i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad, när han introducerar UDL vid Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag den 15 maj.

Vi måste erbjuda förutsättningar för alla elever att lyckas. Genom att arbeta med UDL kan man ta små steg i den riktningen.

Tankarna bakom UDL växte fram i USA under 1970-talet. Lärare som undervisade elever med omfattande funktionsnedsättningar insåg att många fler elever kunde ha nytta av metoder som redan användes inom specialundervisningen.

Ett ramverk för ökad inkludering

På 1990-talet utvecklades UDL till ett ramverk med ett antal grundläggande principer för undervisning och lärande. Principerna går ut på att erbjuda flexibilitet i lärandesituationen – det ska finnas flera olika likvärdiga sätt för eleverna att bli engagerade och stimulerade till lärande, ta till sig information och uttrycka sina inhämtade kunskaper.

– UDL är starkt förknippat med tanken om ökad inkludering, men det är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Man kan börja i liten skala och ställa vissa frågor till sin undervisning: “Skapar lektionen förutsättningar för alla elever att känna sig motiverade och engagerade i sitt lärande?” “Skapar lektionen förutsättningar för alla elever att utveckla kunskap och förmågor på olika sätt?” och “Låter vi eleverna visa vad de har lärt sig på olika sätt?”.

Viktigt bygga bort hinder

Daniel Östlund återkommer till hur viktigt det är att redan från början bygga bort hinder för eleverna i undervisningssituationen.

– Om vi vet att det finns elever som exempelvis är ljud- eller ljuskänsliga eller elever som bara orkar arbeta tillsammans med andra under en begränsad tid – då måste vi arrangera skolsituationen på ett sätt som ger de eleverna möjlighet att lyckas.

Daniel Östlund tycker att det finns stora utmaningar för lärarutbildningarna. I grunden handlar det om insikten om att alla elever är olika och har olika behov.

“Det är gruppstorleken som har gått för långt”

– Vi borde kunna förbereda våra lärarstudenter bättre på att de kommer att möta elever med olika behov. Idén om att “variation är normen” måste byggas in överallt i lärarutbildningen. Det står i januariöverenskommelsen att inkluderingen i skolan har gått för långt. Jag skulle vilja vända på det och säga att det är gruppstorleken och bristen på anpassningar som har gått för långt. Elever som dumpas i en klass utan att varken eleven eller den enskilde läraren får stöd – det är inte inkludering. Men det är tyvärr det vi ser i skolor idag, säger Daniel Östlund.

Läs mer“Vi måste erbjuda alla elever möjligheter att lyckas”

Frukostseminarium om ny standard för universell utformning

Svenska institutet för standarder, SIS, arrangerar den 3 juni ett kostnadsfritt frukostseminarium om den nya standarden för tillgänglighet genom universell utformning – SS-EN 17161.

Alla organisationer har nytta av att integrera tillgänglighet genom universell utformning.

Den nya standarden underlättar för företag och organisationer att leva upp till gällande och kommande lagstiftning. Den stödjer dessutom flera av de globala målen för hållbarhet i Agenda 2030.

Vid seminariet medverkar Dan Nilsson från SIS, Bo Westerlund från Konstfack, Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige och Hans von Axelson från Myndigheten för delaktighet.

Länk till anmälan och program


Seminarium om UDL vid öppna kongressdagen

Daniel Östlund medverkar vid seminariet.
Daniel Östlund medverkar vid seminariet.

Är UDL – Universal Design of Learning – vägen till en mer inkluderande skola? Det är frågeställningen för vårt seminarium vid Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag den 15 maj.

Rätt från början arrangerar seminariet Är UDL vägen till en inkluderande skola? vid Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag den 15 maj.

Universal Design for Learning, UDL, är ett ramverk för utbildning som tydligt utgår från olikheterna som grund och att alla elever ska ges samma chans till lärande. Ramverket utgår från forskning och bygger på tre huvudprinciper som är viktiga i lärprocessen. Principerna handlar om hur eleverna tar emot, förstår och hanterar information, samt hur engagerade eleverna är i lärsituationer i skolan.

Medverkande: Daniel Östlund, lektor i pedagogik inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Du som är intresserad av funktionsrättsfrågor är välkommen till den öppna kongressdagen.

Länk till kalendarium och anmälan

Laddar…