Är det växande hemarbetet en tickande bomb för psykisk ohälsa?

Är det växande hemarbetandet en tickande bomb för psykisk ohälsa? Kan erfarenheterna under pandemin ge upphov till nya lösningar som förbättrar tillgänglighet och stärker inkludering i arbetslivet?

Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av Rätt från början och RSMH:s projekt Arbete trots psykisk ohälsa den 22 september. Du kan se hela webbinariet i spelaren nedan, eller direkt på Youtube via länken https://www.youtube.com/watch?v=8SDrcnQSsVM

Folkhälsomyndigheten har uppmanat till fortsatt hemarbete under hösten. Myndigheten och statsepidemiolog Anders Tegnell har även varnat för att en av de stora riskerna med hemarbete är psykisk ohälsa.

I webbinariet diskuterades arbetslivets utmaningar och möjligheter i spåren av pandemin. Vi tog avstamp i principen om universell utformning, som handlar om att utgå från ett mångfaldsperspektiv när samhället utformas.

Förutom de båda projekten medverkade Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige.

En person sitter med nedböjt huvud vid skrivbordet , med en laptop framför sig

Medverkande:

Diana Chafik, projektledare, Rätt från början
Beatrice Ikonen, projektledare, Arbete trots psykisk ohälsa
Emil Erdtman, doktorand, Certec
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början
Erik Järvelä, kommunikatör, Arbete trots psykisk ohälsa
Mikael Klein, intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige

Kreativ workshop tillsammans med Ikano bostad

Visst är det bra att träffas i verkligheten för kreativa möten, men det går faktiskt förvånansvärt bra att samskapa på distans via datorskärmen. Tisdagen den 22 september arrangerade Rätt från början en digital workshop i samverkan med Ikano bostad. Temat var inkluderande bostäder och bostadsmiljöer. Efter två timmars intensiva diskussioner hade tre olika fiktiva ”Personas” tagits fram.

Vilka människor, behov och egenskaper behöver uppmärksammas när det gäller boende och bostadsmiljöer – vilka riskerar annars att ”glömmas bort” i byggprocessen? Vid en digital workshop fick ett tiotal personer möjlighet att bidra med sina erfarenheter till bostadsföretaget Ikano bostad.

Vid diskussionerna lyftes bland annat behovet av goda ljudmiljöer och att ytorna är välplanerade i lägenheterna, men även vikten av gemensamhetslokaler och inkluderande utemiljöer för både avskildhet och sociala aktiviteter.

Pappersfigurer dansar hand i hand runt ett pappershus.

Motverka ensamhet

–  Det här var jätteintressant! En reflektion är att många specifika behov kan vara ganska generella. Att motverka ensamhet är viktigt för många – att hitta en community där man bor. Där är de fysiska utemiljöerna betydelsefulla, säger Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano bostad.

Konstruktivt samskapande

Diskussionen resulterade i tre så kallade ”Personas”, som beskriver en person i en viss kundgrupp med namn, ålder, funktionsnedsättning, arbetssituation och ekonomiska förhållanden. Men även fritidsintressen, framtidsdrömmar och allt annat som kan ha betydelse för vilka behov som finns när det gäller bostaden.

– Att samskapa fram ”Personas” med olika funktionshinderaspekter tillsammans med företag som bygger framtidens bostäder är ett konstruktivt sätt för funktionsrättsrörelsen att bidra till lösningarna på en väldigt viktig samhällsfråga, säger Emil Erdtman, som doktorerar på universell utformning inom ramen för sin tjänst i projektet Rätt från början.

Digital workshop: Samskapande för mer inkluderande bostäder och bostadsområden

Pappersfigurer dansar hand i hand runt ett pappershus.

Tid: 2020-09-22 klockan 13:00 – 15:00
Plats: Digitalt möte i verktyget Zoom

Vilka behov behöver bostadsföretagen uppmärksamma när framtidens lägenheter och bostadsmiljöer planeras? I den här workshopen kan du vara med i arbetet för att utforma framtidens inkluderande bostäder genom att ta fram nya så kallade ”Personas”.

Personas hjälper ett företag att förstå kunders behov och utmaningar. En persona är en beskrivning av en ”typisk person” i en målgrupp – i det här fallet handlar det om att identifiera mångfalden av behov hos olika boende eller bostadssökande.

Vilka människor, behov och egenskaper behöver uppmärksammas när det gäller boende och bostadsmiljöer – vilka riskerar annars att ”glömmas bort i byggprocessen? Vid den här workshopen har du möjlighet att bidra med dina erfarenheter och föra fram din unika kunskap!

Workshopen arrangeras av projektet Rätt från början, som arbetar med att stärka kunskapen kring universell utformning och ta fram olika material och stöd. Projektets tre områden är bostad, utbildning och arbete.

I ett delprojekt samarbetar vi med bostadsföretaget Ikano bostad för att skapa universellt utformade bostäder och bostadsmiljöer. Vid workshopen medverkar projektet Rätt från början och en representant från Ikano bostad.

Förkunskaper: Intresse för att delta och bidra med dina erfarenheter. Gärna egna erfarenheter av funktionsnedsättning.

Antal platser: Högst 10 deltagare. Vi upprättar en reservlista om det blir ett stort intresse för workshopen.

Arrangören erbjuder livetextning via Zoom, men deltagare får själva boka teckenspråkstolk.

Länk till anmälningsformulär

Webbinarium: Leder hemarbete till psykisk ohälsa?

En person sitter med nedböjt huvud vid skrivbordet , med en laptop framför sig

Är det växande hemarbetandet en tickande bomb för psykisk ohälsa? Kan erfarenheterna under pandemin ge upphov till nya lösningar som förbättrar tillgänglighet och stärker inkludering? I det här webbinariet diskuteras arbetslivets utmaningar och möjligheter i spåren av pandemin. Vi tar avstamp i principen om universell utformning, som handlar om att utgå från ett mångfaldsperspektiv när samhället utformas.

Kommer vi någonsin gå tillbaka till ett samhälle som det såg ut innan covid-19?
Många arbetsplatser har signalerat om att distansarbetet kommer att bli vanligare även efter pandemin. Det finns flera arbetsmiljörisker när arbete på distans blir det normala – bland annat ”det gränslösa arbetet” när gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut.

Men pandemin har också givit upphov till kreativa och lösningar som kan bidra till ökad inkludering i framtidens arbetsliv.

I det här webbinariet diskuteras arbetslivets utmaningar och möjligheter i spåren av pandemin. Vi tar avstamp i principen om universell utformning, som handlar om att utgå från ett mångfaldsperspektiv när samhället utformas.

Webbinariet arrangeras av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början i samverkan med RSMH:s projekt Arbete trots psykisk ohälsa.

Vi använder mötesverktyget Zoom och länk skickas ut till anmälda deltagare veckan före webbinariet.

Länk till anmälan

.

Skip to content