Tillgänglighet på webbplatsen

Rätt från början strävar efter att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla som besöker den. När vi ser över webbplatsen följer vi internationella riktlinjer för tillgänglig webb WCAG 2.1 på lägst nivå AA. För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i riktlinjerna men vi arbetar ständigt med förbättringar.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du inte kan ta del av innehållet på vår webbplats, eller har förslag till förbättringar. Vi kommer att försöka åtgärda problem och svara dig.

  • e-post: info@funktionsratt.se

Tillgänglighet till webben enligt lag

Rätt från början drivs av Funktionsrätt Sverige, som är en ideell organisation och inte omfattas av EU:s direktiv om webbtillgänglighet för offentlig sektor. Alla som omfattas av direktivet via svensk lagstiftning ska ha en tillgänglighetsredogörelse på sin webbplats.

Om du upplever hinder för tillgänglighet till de myndigheter och offentliga webbplatser som omfattas av lagen finns mer information om dina rättigheter på Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Mer om tillgänglighet genom universell utformning

Funktionsrätt Sverige arbetar aktivt med att bidra till ett samhälle för alla. Alla organisationer kan utifrån sina förutsättningar bidra till tillgänglighet genom universell utformning. Ett första steg är att skapa en möjlighet för besökare att anmäla hinder för tillgänglighet. Vill du göra mer? Följ och delta gärna arbetet i projektet Rätt från början.

Skip to content