Bostadsvrålet 2021

Kan vi bygga städer och bostadsområden som är tillgängliga för alla?

Bostadsvrålet är nationell plattform som för fram de boendes perspektiv i bostadspolitiken. Den 9 – 10 oktober 2021 arrangerades den åttonde upplagan i digital form på temat ”Rätten till ett värdigt hem”.

Rätt från början medverkade med ett seminarium om hur vi kan minska bostadssegregationen genom att bygga bostäder och bostadsområden utifrån principen om universell utformning, så att tillgänglighet och mångfald tas med i beräkningen redan från början.

Du kan se vårt seminarium i spelaren ovan (tyvärr utan textning i nuläget).

Lämna en kommentar

Skip to content