Markera i din kalender: Frukostseminarium om universell utformning av bostäder

Människor vid en bostadsutställning på ett torg

Varmt välkommen till ett frukostseminarium om hur universell utformning kan bidra till mer inkluderande bostadsområden.

Alla ska ha rätt till ett bra hem. Men bristen på tillgängliga och inkluderande bostäder till en rimlig kostnad är akut.

I december 2019 lämnar Kommittén för modernare byggregler förslag om övergripande krav i utformning av bostäder.  Hur kan byggregler och byggprocesser utformas för att framtidens bostadsmarknad ska bli tillgänglig för fler? På vilket sätt kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostadsområden för alla människor?

Vid frukostseminariet möts representanter för bostadsföretag, beslutsfattare, intresseorganisationer och civilsamhälle. Vi får en bild av vad som pågår och diskuterar möjligheter med att skapa inkluderande processer där vi alla kan bo och leva tillsammans på lika villkor.

Moderator är Ines Uusmann, tidigare generaldirektör för Boverket. Mer info om medverkande kommer inom kort.

I anslutning till frukostseminariet arrangeras även en workshop om universell utformning av bostäder den 22 november kl 10-12.

Länk till anmälan

Enkät inför rapport om universell urformning

Logotyper för Funktionsrätt Sverige, ArkDes, Rätt från början och Arvsfonden

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början håller på med en enkätundersökning om Universell utformning i samverkan med ArkDes.

Med hjälp av enkäten hoppas vi få mer kunskap om arbetet med universell utformning runtom i landet inom tre områden – samhällsplanering/byggande, arbetsmarknad och utbildningsområdet.

Enkäten skickas till organisationer i offentlig, privat och ideell sektor och svaren ligger till grund för en rapport som beskriver nuläge och behov av utbildning kring universell utformning. Rapporten kommer att publiceras till MR-dagarna den 14-16 november.

Här är länken till enkäten:

https://sv.surveymonkey.com/r/VRZ55VJ

Frukostseminarium: Hur kan UDL bidra till en mer inkluderande skola?

Barn i ett klassrum som använder läsplattor

Den 7 november arrangerar Rätt från början ett frukostseminarium tillsammans med Funktionsrätt Sverige.

Seminariet fokuserar på hur det pedagogiska konceptet Universell design för lärande, UDL, kan bidra till en mer inkluderande skola – och vilka erfarenheter som finns hos de skolor som introducerat det här sättet att arbeta.

Medverkande:

  • Elaine Kotte, universitetslektor, Malmö universitet. Elaine Kottes avhandling från 2017 har titeln ”Inkluderande undervisning, Lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv”
  • Aida Kotorcic, grundskolelärare på Sollentuna International School. Aida Kotorcic har varit med i implementeringen av UDL i Sollentuna kommun sedan 2016. Dessutom utbildar och handleder hon kollegor inom Sollentuna kommun i UDL.

Universell utformning för lärande, UDL, är en undervisningsmetod för ökad inkludering som börjat introduceras i svenska skolor. Metoden går ut på att erbjuda flexibilitet i lärandesituationen – det ska finnas flera olika likvärdiga sätt för eleverna att bli engagerade och stimulerade till lärande, att ta till sig information och uttrycka sina inhämtade kunskaper.

Moderator: Stefan Åkerberg, utredare på Funktionsrätt Sverige

Anmälan via den här länken

Inbjudan till frukostseminarium om inkluderande utbildning (pdf)

Rätt från början på MR-dagarna

Mänskliga rättighetsdagarna 2019

Projektet medverkar vid MR-dagarna i Linköping den 14-16 november. I samband med MR-dagarna presenterar vi en rapport om läget för universell utformning i Sverige. Vi kommer att dela bord med Funktionsrätt Sverige och hålla i ett miniseminarium på Stora scenen fredagen den 15 november kl 15:30.

Miniseminariet arrangeras i samverkan med Funktionsrätt Östergötland

På gång i projektet – Workshops, rapport och seminarier

Under november kommer Rätt från början att arrangera workshops med fokus på universell utformning inom utbildning och bostad/byggd miljö. Workshopen om utbildning är planerad till den 7 november och för bostadsområdet blir det med stor sannolikhet en workshop den 22 november. Mer information om program och anmälan kommer inom kort att publiceras på vår webbplats.

Bilden visar grupparbete vid en workshop som Rätt från början arrangerat.

I november kommer vi också att publicera en rapport om implementeringen av universell utformning i Sverige. Rapporten ska spegla nuläget och vilka behov som finns i arbetet för tillgänglighet genom universell utformning.

Den 24 oktober arrangerar projektet ett seminarium vid Certec informerar på Lunds universitet. Projektet medverkar också vid MR-dagarna i Linköping den 14-16 november.