Skapa tillsammans – universell utformning i praktiken

I samverkan med Certec vid Lunds universitet bjuder projektet Rätt från början in till en digital heldagsutbildning där du får tillämpa universell utformning i ett konkret utvecklingsprojekt.

Du är varmt välkommen oavsett om du arbetar för ett företag, på en myndighet, inom akademin eller om du tillhör civilsamhället. Tanken är att mötas i en samskapande övning med utgångspunkt i en aktuell samhällsutmaning och med ett mer inkluderande samhälle som gemensamt mål.

Vi kommer att arbeta med utgångspunkt i löftet i Agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför. Deltagarna kommer att vara indelade i mindre arbetsgrupper och målsättningen är att ta fram konkreta, inkluderande lösningar inom exempelvis arbetsliv, bostad eller utbildning. Vi tränar oss på att inom loppet av några timmar ta våra idéer hela vägen ”från ax till limpa” genom en agil innovationsprocess.

Utbildningen har cirka 30 platser, så skicka in anmälan i god tid.

Länk till anmälningssidan

Medverkande:

Per-Olof Hedvall, ämnesföreståndare, Certec, Lunds universitet
Kirsten Rassmus-Gröhn, universitetslektor, Certec, Lunds universitet
Diana Chafik, projektledare, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige
Emil Erdtman, doktorand, Certec/Rätt från början
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige
Pernilla Sjöberg, projektmedarbetare, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige

Vi använder det digitala mötesverktyget Zoom, men har även planerat in övningsmoment som erbjuder pauser från arbetet vid dataskärmen. Hela utbildningsdagen direkttextas av skrivtolkar.

Välkommen!

Lämna en kommentar

Skip to content