Arbete

I det här delprojektet fokuserar vi på att utveckla kunskapen om den universellt utformade arbetsplatsen med en särskild koppling till god psykosocial arbetsmiljö.
Ledarskap, organisation och arbetsmiljö på kontorsarbetsplatsen är i fokus.

Funktionsrätt Sverige har ett etablerat samarbete med Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag och Akademikerförbundet SSR, det ledande samhällsvetarförbundet. Särskild samarbetspartner i det här delprojektet är Akademikerförbundet SSR.

Vår vision är ett hållbart arbetsliv med universellt utformade arbetsplatser där olikheter värdesätts. Valet att fokusera på kontorsarbetsplatser möjliggör för fler personer att hitta arbete och kan också öka möjligheten att behålla jobbet. En utveckling mot en universell utformad och förbättrad arbetsmiljö är nödvändig.


Bilden visar en grupp människor i olika åldrar, med en mångfald av klädstilar, former och färger

Nu presenteras guiden till universell utformning

Välkommen till ett digitalt frukostmöte där Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början presenterar en guide till hur du kan arbeta med universell utformning i din organisation. Tid: den 22 september kl 08:30 - 10:00 Plats: Distansmöte via Zoom Guiden har tagits fram i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola ...

Universell utformning i fokus hos Vasakronan: ”Alla anställda behöver involveras”

Foto: August Dellert Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med drygt 300 anställda och med närmare 200 fastigheter värda 170 miljarder enligt den senaste värderingen. Företaget har deltagit i projektet UUA - Universell utformning av arbetsplatser, som leds av Akademikerförbundet SSR i samarbete med bland annat Funktionsrätt Sverige och flera stora ...

Ett år med pandemi – vad har vi lärt oss?

Ett år har passerat sedan pandemin i grunden förändrade vardagen för oss alla – inte minst i arbetslivet. Vilka lärdomar kan dras av detta första år? – Det är högst aktuellt att belysa den individuella variationen av förutsättningar i arbetslivet för att öka möjligheten till god hälsa vid distansarbete, säger ...

Rätt från början på Delaktighetsdagen: ”Dags att börja prata om universell utformning som ett sätt att arbeta”

Emil Erdtman Den 18 januari arrangerade Myndigheten för delaktighet, MFD, heldagskonferensen Delaktighetsdagen – i år med fokus på hur universell utformning kan användas som ett sätt att arbeta med hållbar utveckling och för att förverkliga Agenda 2030. Rätt från börjans doktorand och medarbetare Emil Erdtman deltog i ett panelsamtal och ...

Är det växande hemarbetet en tickande bomb för psykisk ohälsa?

Är det växande hemarbetandet en tickande bomb för psykisk ohälsa? Kan erfarenheterna under pandemin ge upphov till nya lösningar som förbättrar tillgänglighet och stärker inkludering i arbetslivet? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av Rätt från början och RSMH:s projekt Arbete trots psykisk ohälsa den 22 september. Du ...
En person sitter med nedböjt huvud vid skrivbordet , med en laptop framför sig

Webbinarium: Leder hemarbete till psykisk ohälsa?

Är det växande hemarbetandet en tickande bomb för psykisk ohälsa? Kan erfarenheterna under pandemin ge upphov till nya lösningar som förbättrar tillgänglighet och stärker inkludering? I det här webbinariet diskuteras arbetslivets utmaningar och möjligheter i spåren av pandemin. Vi tar avstamp i principen om universell utformning, som handlar om att ...

Nya regler från årsskiftet: Arbetsplatser måste vara tillgängliga redan från början

De nya föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning gäller från den 1 januari 2021. Från och med i januari 2021 måste nya eller ombyggda arbetsplatser utformas så att de är tillgängliga redan från början. Det framgår av Arbetsmiljöverket nya föreskrifter för Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), där principen om universell utformning varit en ...

På workshop om universell utformning i arbetslivet

Daniel Hjalmarsson från Akademikerförbundet SSR, leder den avslutande diskussionen vid workshopen. Universell utformning av arbetslivet kräver ett helhetstänkande - att vi slutar tänka i stuprör. Men då behövs en rejäl förändring av sättet att tänka i många organisationer. - En del jobbar inte ens i stuprör - de jobbar i ...

Ett hållbart arbetsliv

Vem finns inte på arbetsplatserna idag? Det är en viktig utgångspunkt för universell utformning - att identifiera de som är osynliga på dagens arbetsmarknad. Det här är också en utgångspunkt för socialfondsprojektet Ett hållbart arbetsliv, som drivs av Funktionsrätt Västmanland. Projektets mål att fånga upp och utveckla möjligheter i arbetslivet ...
Deltagarna diskuterade i tre olika grupper

Workshop om ett hållbart arbetsliv

Hur skulle du göra för att skapa en inkluderande arbetsmiljö om du fick möjlighet att starta en helt ny arbetsplats - en bilverkstad, en friskola eller en ny myndighet? Det var utgångspunkten för den workshop som projektet Rätt från början arrangerade i Funktionsrätt Sveriges lokaler den 1 april. Deltagarna arbetade ...Skip to content