Arbete

I det här delprojektet fokuserar vi på att utveckla kunskapen om den universellt utformade arbetsplatsen med en särskild koppling till god psykosocial arbetsmiljö.
Ledarskap, organisation och arbetsmiljö på kontorsarbetsplatsen är i fokus.

Funktionsrätt Sverige har ett etablerat samarbete med Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag och Akademikerförbundet SSR, det ledande samhällsvetarförbundet. Särskild samarbetspartner i det här delprojektet är Akademikerförbundet SSR.

Vår vision är ett hållbart arbetsliv med universellt utformade arbetsplatser där olikheter värdesätts. Valet att fokusera på kontorsarbetsplatser möjliggör för fler personer att hitta arbete och kan också öka möjligheten att behålla jobbet. En utveckling mot en universell utformad och förbättrad arbetsmiljö är nödvändig.


På workshop om universell utformning i arbetslivet

Daniel Hjalmarsson från Akademikerförbundet SSR, leder den avslutande diskussionen vid workshopen. Universell utformning av arbetslivet kräver ett helhetstänkande - att vi slutar tänka i stuprör. Men då behövs en rejäl förändring av sättet att tänka i många organisationer. - En del jobbar inte ens i stuprör - de jobbar i ...
Läs Mer

Ett hållbart arbetsliv

Vem finns inte på arbetsplatserna idag? Det är en viktig utgångspunkt för universell utformning - att identifiera de som är osynliga på dagens arbetsmarknad. Det här är också en utgångspunkt för socialfondsprojektet Ett hållbart arbetsliv, som drivs av Funktionsrätt Västmanland. Projektets mål att fånga upp och utveckla möjligheter i arbetslivet ...
Läs Mer
Deltagarna diskuterade i tre olika grupper

Workshop om ett hållbart arbetsliv

Hur skulle du göra för att skapa en inkluderande arbetsmiljö om du fick möjlighet att starta en helt ny arbetsplats - en bilverkstad, en friskola eller en ny myndighet? Det var utgångspunkten för den workshop som projektet Rätt från början arrangerade i Funktionsrätt Sveriges lokaler den 1 april. Deltagarna arbetade ...
Läs Mer