Ingen studiero utan tillgängliga lärmiljöer

Nu startar skolorna upp efter sommarlovet, men tyvärr är det många elever som exkluderas på grund av otillgängliga lärmiljöer.

Om våra elever ska få bättre studiero och uppnå bättre resultat behöver lärmiljöerna utformas utifrån alla elevers behov.

En del i lösningen är principen om universell utformning, som innebär att alla elevers behov ska finnas med i kalkylen redan från början när skolor och lärmiljöer utformas.

Det här skriver Rätt från början tillsammans med Funktionsrätt Sverige och företaget Ecophon i en gemensam debattartikel i Göteborgs-Posten.

Läs hela artikeln i Göteborgs-Posten

Skip to content