Rätt från början medverkar vid “Digitala Almedalen”

Logotyp för Boinstitutet

Den 1 juli kl 12:45 – 13:10 håller Rätt från början i en programpunkt vid evenemanget “Digitala Almedalen” som arrangeras av Boinstitutet. Temat är “Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och bostadsområden?“.

Universell utformning handlar om att utforma samhället utifrån ett mångfaldsperspektiv. Det här arbetssättet kan också ge upphov till nya, hållbara bostadslösningar i linje med Agenda 2030 och löftet om att ”ingen ska lämnas utanför”. I en rapport från tidigare i år pekar Rätt från början på en segregerad bostadsmarknad och att det behövs en stor satsning på bostäder som alla har möjlighet att efterfråga  – annars riskerar allt fler stå utan ett fungerande boende.

Karolina Celinska
Karolina Celinska, DHR

Vid programpunkten medverkar Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR, som bland annat varit med i utvecklingen av en ny, vändbar toalett som kan underlätta vardagen för många människor.

En scen för ny kunskap

Boinstitutet är ett initiativ från Hyresgästföreningen och ska vara “det sammanhang och den scen där framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla diskuteras, där ny kunskap och nya idéer formuleras samt där människor från ett brett politiskt och idémässigt spektrum kan mötas”.

“Digitala Almedalen” pågår under tre dagar i början av juli och kommer att livesändas. Vi kommer uppdatera den här artikeln med mer information om evenemanget och publicera länk till sändningen när den finns tillgänglig.

Branschen i fokus när Boverket gör om byggregler

Bilden visar ett pågående bygge av ett stort hus med glasfönster och en byggarbetare på en kran. I fönsterrutorna speglas ett bostadshus.

Boverket har regeringens uppdrag att ta fram en ny modell för framtidens byggregler – kallat Möjligheternas byggregler. Uppdraget ska lämnas i december, men har delvis skett parallellt med utredningen Modernare byggregler som nu är ute på remiss. Rätt från början har varit på ett webbseminarium där Boverket presenterade den nya modellen. Ett seminarium där tillgänglighetsperspektivet var helt frånvarande.

“Möjligheternas byggregler” innebär en genomgripande omstrukturering av Boverkets byggregler (BBR) och att många hänvisningar till gällande standarder för bostäder och byggande tas bort. På webbseminariet förde aktörer från bransch och myndigheter fram synpunkter om att reglerna därmed blir tydligare och enklare att följa. Branschorganisationen Byggherrarna var den enda som tydligt pekade på att det inte är för entreprenörer och konsulter man bygger, utan för att användarna ska få en bra livsmiljö som är säker och hälsosam. Därför måste branschen slå vakt om vissa minimikrav.

Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren betonade i sin tur att det behövs många olika lösningar. Han konstaterar visserligen att fel kommer ske med den nya förenklade regelmodellen – men det innebär inte “att vi ska falla tillbaka i detaljregler”.

En prototyp för den nya regelmodellen har redan tagits fram för ett område (buller).

Allmänna råd tas bort

Dagens byggregler innehåller både föreskrifter och så kallade Allmänna råd. Den nya modellen innebär alltså att de allmänna råden slopas. De allmänna råden har kommit att uppfattas som styrande och normgivande, trots att de enligt Boverkets egentligen bara är rekommendationer för hur lösningar kan se ut för att uppfylla kraven. Föreskrifterna är utformade som “funktionskrav”, vilket betyder att de bara anger den funktion som en viss konstruktion behöver uppfylla, däremot beskrivs inte exakt hur du ska göra för att nå upp till kravet.

Lag och förordning kommer att ”preciseras” i föreskrifter, som är juridiskt bindande, men de nya reglerna kommer i praktiken att bli mindre detaljerade när de allmänna råden tas bort. Ett av de uttalade argumenten för förändringen är att byggbranschen inte ska hämmas utan få möjlighet att hitta på nya lösningar på bostadskrisen (därav titeln “Möjligheternas byggregler”).

Kopplingen till standarder försvinner

Allmänna råd hänvisar idag till många standarder. Den nya regelmodellen innebär därför att kopplingen mellan byggregler och standard försvinner. Svenska institutet för standarder, SIS, framhöll vid webbseminariet att detta inte är något problem. SIS menar att branschen kommer att behöva standarder oavsett om det görs hänvisningar i lagar och regler. Nya innovationer kommer dessutom att ge upphov till nya standarder.

Enda gången tillgänglighet nämndes

Alla var nöjda med att reglerna ska göras digitalt tillgängliga. Det var enda gången tillgänglighet nämndes på detta webbseminarium, som inte direkttextades – trots att det gjorts av en svensk myndighet.

Nu kommer webbseminariet att följas upp med diskussionsmöten över webben. Rätt från början har anmält sig (ansökningstiden har gått ut) och då blir det förhoppningsvis tillfälle att diskutera hur arbetet för fler tillgängliga bostäder och mer inkluderande bostadsområden påverkas av de tänkta förändringarna av regelverket.

Rätt från början kommer att fortsätta följa Boverkets översyn av byggreglerna. Vid MR-dagarna i december 2020 kommer vi att koppla frågan till universell utformning och Agenda 2030 i seminariet “Modernare byggregler – men hur ser vi till att ingen lämnas utanför?”.

Text: Emil Erdtman

Ett fåtal platser kvar på digital studiecirkel om universell utformning

Förstasidan till projektets rapport om Universell utformning i Sverige

Under våren 2020 startar Rätt från början studiecirklar om universell utformning. En av utgångspunkterna för studiecirkeln är den rapport som projektet presenterade i januari, om nuläget för universell utformning i Sverige. På grund av Coronasituationen kommer alla träffar att ske på distans via webbmötesverktyget Zoom.

Den 18 maj startar en webbaserad studiecirkel  som i första hand vänder sig till funktionsrättsrörelsen i Stockholm. Du har fortfarande möjlighet att anmäla dig till studiecirkeln via nedanstående länk.

Länk till anmälan