Skapa tillsammans – universell utformning i praktiken

I samverkan med Certec vid Lunds universitet bjuder projektet Rätt från början in till en digital heldagsutbildning där du får tillämpa universell utformning i ett konkret utvecklingsprojekt.

Du är varmt välkommen oavsett om du arbetar för ett företag, på en myndighet, inom akademin eller om du tillhör civilsamhället. Tanken är att mötas i en samskapande övning med utgångspunkt i en aktuell samhällsutmaning och med ett mer inkluderande samhälle som gemensamt mål.

Vi kommer att arbeta med utgångspunkt i löftet i Agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför. Deltagarna kommer att vara indelade i mindre arbetsgrupper och målsättningen är att ta fram konkreta, inkluderande lösningar inom exempelvis arbetsliv, bostad eller utbildning. Vi tränar oss på att inom loppet av några timmar ta våra idéer hela vägen ”från ax till limpa” genom en agil innovationsprocess.

Utbildningen har cirka 30 platser, så skicka in anmälan i god tid.

Länk till anmälningssidan

Medverkande:

Per-Olof Hedvall, ämnesföreståndare, Certec, Lunds universitet
Kirsten Rassmus-Gröhn, universitetslektor, Certec, Lunds universitet
Diana Chafik, projektledare, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige
Emil Erdtman, doktorand, Certec/Rätt från början
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige
Pernilla Sjöberg, projektmedarbetare, Rätt från början, Funktionsrätt Sverige

Vi använder det digitala mötesverktyget Zoom, men har även planerat in övningsmoment som erbjuder pauser från arbetet vid dataskärmen. Hela utbildningsdagen direkttextas av skrivtolkar.

Välkommen!

Lansering av guiden för universell utformning

Den 22 september lanserades Guiden till universell utformning vid ett digitalt frukostmöte. Guiden har tagits fram i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola och är tänkt att fungera som ett processtöd för alla som arbetar med universell utformning. Du kan ta del av hela seminariet i spelaren ovan.

Program:

Välkommen (00:00)
Några ord om guiden, verktygen och metoderna (13:53)
Universell utformning av bostäder (30:11)
Universell utformning inom arbetslivet (42:10)
Universell utformning inom skola och utbildning (1:00:48)
Avslutning (1:17:15)

Medverkande:

Diana Chafik, projektledare, Rätt från början/Funktionsrätt Sverige (moderator)
Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige
Kirsten Rassmus-Gröhn, universitetslektor, Certec, Lunds universitet
Håkan Eftring, universitetslektor, Certec, Lunds universitet
Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg Lärandeforum UUA, Akademikerförbundet SSR
Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano Bostad.
Emil Erdtman, doktorand, Certec och Rätt från början, Lunds universitet/Funktionsrätt Sverige
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början/Funktionsrätt Sverige

Undertexter från Svensk Skrivtolkning AB

………………………………………………………………………………………………………

Länk till Guiden till universell utformning

Bostadsvrålet 2021

Kan vi bygga städer och bostadsområden som är tillgängliga för alla?

Bostadsvrålet är nationell plattform som för fram de boendes perspektiv i bostadspolitiken. Den 9 – 10 oktober 2021 arrangerades den åttonde upplagan i digital form på temat ”Rätten till ett värdigt hem”.

Rätt från början medverkade med ett seminarium om hur vi kan minska bostadssegregationen genom att bygga bostäder och bostadsområden utifrån principen om universell utformning, så att tillgänglighet och mångfald tas med i beräkningen redan från början.

Du kan se vårt seminarium i spelaren ovan (tyvärr utan textning i nuläget).

Skip to content