Guide till universell utformning

Guide till universell utformning_framsida

Här är en guide till hur du kan arbeta med universell utformning i din organisation!

Guiden har tagits fram i av projektet Rätt från början samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola och är ett processtöd för dig som arbetar med universell utformning inom organisationer eller företag – i myndighetsvärlden, i kommuner och regioner, inom civilsamhället eller i privat sektor.

Här är länken:

Guide till universell utformning

Universell utformning lyfts fram i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det kan användas som en utgångspunkt i arbete med inkludering.

I guiden beskrivs universell utformning som ett processinriktat och samskapande arbetssätt för ett mer inkluderande samhälle. Ett arbete som behöver inkludera användare som annars riskerar att hamna utanför.

Lämna en kommentar

Skip to content