Webbinarieserie den 13-17 december:

Universell utformning och vägen mot ett hållbart samhälle

Projektet Rätt från början avslutades i januari 2022.
Den 13-17 december 2021 arrangerades en seminarieserie som syftade till att presentera projektets erfarenheter och samtidigt diskutera några aktuella framtidsfrågor, där principen om universell utformning kan ha betydelse för skapandet av ett hållbart och inkluderande samhälle.

Här kan du ta del av avslutningsveckan i efterhand.

Social housing – är det verkligen en bra idé?

Tid: 2021-12-13 klockan 09:00 - 10:00

Idag diskuteras olika lösningar för ”Social housing” på bostadsmarknaden. Vad innebär detta och vilka konsekvenser får en sådan modell för de människor som idag står utanför den ordinarie bostadsmarknaden?

Webbinariet inleds med en presentation av Rätt från börjans arbete för att utveckla kunskapen om universell utformning av bostäder och bostadsområden i samverkan med byggföretag och andra organisationer.

Hybridarbetsplatsen – kommer den att fungera för alla?

Tid: 2021-12-14 klockan 09:00 - 10:00

Vi möter många nya utmaningar när arbetslivet startar upp efter pandemin. Hur kan alla inkluderas i det nya, flexibla arbetslivet där några arbetar hemifrån och andra sitter på kontoret? Vilka lösningar behövs för att arbetslivet ska fungera för alla?

Webbinariet inleds med en presentation av Rätt från börjans arbete för Universell utformning av arbetsplatser i samverkan med Akademikerförbundet SSR och projektet UUA.

Hur kan vi skapa en skola för alla elever?

Tid: 2021-12-15 klockan 09:00 - 10:00

Hur kan vi skapa en skola som fungerar för alla elever? Är det genom att återgå till mer traditionella undervisningsmetoder – eller behöver vi tvärtom ta steg framåt och erbjuda ett smörgåsbord av lösningar för olika elever?

Webbinariet inleds med en presentation av Rätt från börjans arbete med Universell design för lärande (UDL) och samverkansprojekt för mer tillgängliga lärmiljöer.

Vad kan techjättarna lära oss om inkluderande design?

Tid: 2021-12-16 klockan 09:00 - 10:00

Behovet av digital tillgänglighet är högaktuellt inom alla samhällsområden. Nästa sommar införs bindande tillgänglighetskrav för en lång rad IT-tjänster i hela EU, även i Sverige – bland annat för e-handel, e-böcker och biljettförsäljning. IT-jättarna har länge använt metoder för inkluderande design och användarinvolvering. Vad kan vi lära av deras arbete?

Webbinariet inleds med en presentation av projektet Rätt från börjans arbete med användarinvolvering och projektets processtöd för designprocesser med användaren i centrum.

Lättöppnade förpackningar – ett exempel på inkluderande design

Tid: 2021-12-17 klockan 09:00 - 10:00

Hur kan vi skapa förpackningar och burkar som både är tillgängliga och säkra för alla användare? Hur kan erfarenheterna från arbetet med lättöppnade förpackningar användas inom andra samhällsområden?

Webbinariet inleds med en presentation av Reumatikerförbundets arbete med lättöppnade förpackningar – ett ofta använt exempel på universell utformning, som även Rätt från början lyft fram i olika sammanhang.

Skip to content