Utbildning om Universellt utformade arbetsplatser

Ett flertal organisationer arbetar för att förverkliga det Universellt utformade samhället. Parallellt med Rätt från början pågår ett projekt som heter Universellt utformade arbetsplatser, UUA. I det här projektet vill Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige, Vasakronan, Sveriges Företagshälsor, Randstad och Swedavia öka kunskapen om universell utformning av arbetsplatser och åstadkomma ett perspektivskifte på landets arbetsplatser.

Just nu anordnar UUA-projektet utbildningar om Universell utformning kopplat till arbetslivet. Grundutbildningen innehåller ett fullmatat program på en och en halv dag, med mycket information och många praktisk övningar.

Kursen tar avstamp i definitionen av Universell utformning i Funktionsrättskonventionen. Under kursen får deltagarna fundera kring de olika aspekter och perspektiv som möts på en arbetsplats: Vilka krav ställs på den fysiska utformningen? Hur ser det ut med den psykosociala arbetsmiljön? Kursen tar också upp utmaningar kopplat till rekrytering och ledningsfrågor.

Sju principer för Universell utformning
Sju principer för Universell utformning
Övning: Vilka krav kan ställas på en Universellt utformad arbetsplats?

I utbildningen får deltagarna bland annat diskutera och göra konkreta övningar som bottnar i de sju principerna för Universell utformning: Vilka behov ska en Universellt utformad arbetsplats kunna möta? Hur ska den utformas så att den fungerar för alla på jobbet?

Läs mer om UUA-projektet här

Skip to content