Tre vanliga missförstånd om Universell utformning

Det finns åtminstone tre vanliga missförstånd om Universell utformning. Ett av de vanligaste missförstånden är att begreppet bara syftar på färdig design, när det framför allt kan beskrivas som en pågående design- och samhällsutvecklingsprocess. Det säger PeO Hedvall, ämnesansvarig för Certec vid Lunds tekniska högskola, vid uppstarten för projektet Rätt från början.

Det här är andra vanliga missförstånd:

  • Att Universell utformning bara handlar om personer med funktionsnedsättning. Det berör i själva verket alla människor i samhället.

  • Att Universell utformning innebär ”en-storlek-för-alla”. I själva verket handlar det om att Universell utformning ska erbjuda likvärdighet för användaren och då finns det också ett stort behov av flexibilitet. Universell utformning kräver en design som kan möta olika användarbehov.

Man brukar tala om sju principer för Universell utformning. PeO Hedvall lyfter särskilt fram de två första principerna.

–  Det principerna handlar om likvärdig och flexibel användning. Flexibilitet öppnar upp för mångfald och olikhet. Det är där den riktigt stora potentialen ligger.

”Mångfald blir det normala”

Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Universell utformning är en princip som betonas starkt i konventionen och begreppet definieras också i konventionens andra artikel.

Enligt definitionen är Universell utformning

Sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.”

Det finns även ett viktigt tillägg till FN:s definition av begreppet: Att Universell utformning handlar om att göra rätt från början betyder inte att det ska utesluta olika typer av tekniska hjälpmedel när dessa behövs för att människor ska bli inkluderade i samhället.

Men det gäller alltså att redan från början planera verksamheter, byggnader och miljöer med sikte på att alla människor ska bli inkluderade. PeO Hedvall, ämnesföreståndare på Certec vid Lunds tekniska högskola, medverkade vid den workshop som inledde projektet Rätt från början.

PeO Hedvall beskriver Universell utformning som en utvecklingsprocess:

– Universell utformning handlar inte bara om färdig design utan det är i första hand en samhällsutvecklingsprocess, någonting som är pågående och som vi kommer att behöva fortsätta jobba med över tid.

Mångfald blir det normala

PeO Hedvall betonar att Universell utformning bygger på ett mångfaldstänkande där mångfald blir det normala.

–  Attityden är att det inte finns några genomsnittliga människor. Det finns inga ”normalanvändare”.

Definitionen av Universell utformning i Funktionsrättskonventionen inkluderar alla människor i samhället med eller utan funktionsnedsättning. Det handlar alltså om ett sätt att arbeta med design och samhällsbyggande som ska gynna alla – inte bara personer med funktionsnedsättning.

–  Samhället är byggt av så mycket teknik och design. Därför är det intressant att zooma in till konkreta situationer och zooma ut till ”livsspannsperspektivet” – hur en flexibel design kan följa med en i livet, till exempel inom bostadsområdet.

Läs mer om projektet Rätt från början

Rätt från början – workshop och projektstart

Projektet Rätt från början startade den 22 januari med en kreativ workshop om Universell utformning. Begreppet handlar just om att göra rätt från början – att ha siktet inställt på hur nya byggnader, miljöer och tjänster ska utformas så att de kan användas av alla i samhället.

PeO Hedvall, ämnesföreträdare hos Certec vid Lunds tekniska högskola, höll i workshopen som utgick från sju grundläggande principer om Universell utformning. En universellt utformad produkt eller tjänst ska bland annat vara lätt att förstå och att använda för personer oavsett bakgrund och förutsättningar. Då är det också viktigt att det finns en inbyggd flexibilitet för olika sätt att använda produkten eller tjänsten.

PeO Hedvall betonar att Universell utformning handlar om en pågående process.
– Det som är särskiljande är att man trycker på att det ska göras ”rätt från början”, utan att behöva fixa och trixa efteråt, säger PeO Hedvall.

Bilden visar PeO Hedvall vid workshopen om Universell utformning
PeO Hedvall betonar att Universell utformning handlar om en pågående process.

Praktiska övningar

I den praktiska delen av workshopen gick deltagarna runt i olika grupper. De tog själva fram och diskuterade hur saker i den omgivande miljön lever upp till principerna om Universell utformning.

Workshopens deltagare diskuterar i grupp
Deltagarna diskuterar i grupp.

Tre fokusområden

Workshopen var en kick-off för projektet Rätt från början, som under tre år kommer att arbeta för att stärka kunskapen om universell utformning och ta fram nya strategier och metoder för det fortsatta arbetet. Projektet kommer främst att fokusera på tre områden – utbildning, bostad och arbete.

Välkommen till en workshop om Universell utformning!

PeO Hedval


Allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för alla – hela den mänskliga mångfalden – genom universell utformning.

Universell utformning börjar sprida sig i Sverige som en strategi för skapandet ett samhälle för alla. Visste du att det finns med bland annat i forskningspropositionen, i gestaltningspolitiken och i den nationella upphandlingsstrategin. Men hur många vet egentligen hur det hänger ihop med funktionsrätt? Eller hur man gör?

Det här ska vi utveckla under tre år i projektet Rätt från början med stöd från Arvsfonden. Projektet startar i januari 2019. Vi drar igång direkt med en workshop dit du är varmt välkommen att medverka. Ta chansen att sätta dig in i vad Universell utformning innebär och de tankar det bygger på i en konkret foto-baserad workshop.

Målgrupp: I första hand medlemsförbund, styrelse, kansli och partners i projektet

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret via den här länken.

Varmt välkommen!

Skip to content