Välkommen till en workshop om Universell utformning!


Allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för alla – hela den mänskliga mångfalden – genom universell utformning.

Universell utformning börjar sprida sig i Sverige som en strategi för skapandet ett samhälle för alla. Visste du att det finns med bland annat i forskningspropositionen, i gestaltningspolitiken och i den nationella upphandlingsstrategin. Men hur många vet egentligen hur det hänger ihop med funktionsrätt? Eller hur man gör?

Det här ska vi utveckla under tre år i projektet Rätt från början med stöd från Arvsfonden. Projektet startar i januari 2019. Vi drar igång direkt med en workshop dit du är varmt välkommen att medverka. Ta chansen att sätta dig in i vad Universell utformning innebär och de tankar det bygger på i en konkret foto-baserad workshop.

Målgrupp: I första hand medlemsförbund, styrelse, kansli och partners i projektet

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret via den här länken.

Varmt välkommen!

Lämna en kommentar

Skip to content