Rätt från början – workshop och projektstart

Projektet Rätt från början startade den 22 januari med en kreativ workshop om Universell utformning. Begreppet handlar just om att göra rätt från början – att ha siktet inställt på hur nya byggnader, miljöer och tjänster ska utformas så att de kan användas av alla i samhället.

PeO Hedvall, ämnesföreträdare hos Certec vid Lunds tekniska högskola, höll i workshopen som utgick från sju grundläggande principer om Universell utformning. En universellt utformad produkt eller tjänst ska bland annat vara lätt att förstå och att använda för personer oavsett bakgrund och förutsättningar. Då är det också viktigt att det finns en inbyggd flexibilitet för olika sätt att använda produkten eller tjänsten.

PeO Hedvall betonar att Universell utformning handlar om en pågående process.
– Det som är särskiljande är att man trycker på att det ska göras ”rätt från början”, utan att behöva fixa och trixa efteråt, säger PeO Hedvall.

Bilden visar PeO Hedvall vid workshopen om Universell utformning
PeO Hedvall betonar att Universell utformning handlar om en pågående process.

Praktiska övningar

I den praktiska delen av workshopen gick deltagarna runt i olika grupper. De tog själva fram och diskuterade hur saker i den omgivande miljön lever upp till principerna om Universell utformning.

Workshopens deltagare diskuterar i grupp
Deltagarna diskuterar i grupp.

Tre fokusområden

Workshopen var en kick-off för projektet Rätt från början, som under tre år kommer att arbeta för att stärka kunskapen om universell utformning och ta fram nya strategier och metoder för det fortsatta arbetet. Projektet kommer främst att fokusera på tre områden – utbildning, bostad och arbete.

Lämna en kommentar

Skip to content