”Mångfald blir det normala”

Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Universell utformning är en princip som betonas starkt i konventionen och begreppet definieras också i konventionens andra artikel.

Enligt definitionen är Universell utformning

Sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.”

Det finns även ett viktigt tillägg till FN:s definition av begreppet: Att Universell utformning handlar om att göra rätt från början betyder inte att det ska utesluta olika typer av tekniska hjälpmedel när dessa behövs för att människor ska bli inkluderade i samhället.

Men det gäller alltså att redan från början planera verksamheter, byggnader och miljöer med sikte på att alla människor ska bli inkluderade. PeO Hedvall, ämnesföreståndare på Certec vid Lunds tekniska högskola, medverkade vid den workshop som inledde projektet Rätt från början.

PeO Hedvall beskriver Universell utformning som en utvecklingsprocess:

– Universell utformning handlar inte bara om färdig design utan det är i första hand en samhällsutvecklingsprocess, någonting som är pågående och som vi kommer att behöva fortsätta jobba med över tid.

Mångfald blir det normala

PeO Hedvall betonar att Universell utformning bygger på ett mångfaldstänkande där mångfald blir det normala.

–  Attityden är att det inte finns några genomsnittliga människor. Det finns inga ”normalanvändare”.

Definitionen av Universell utformning i Funktionsrättskonventionen inkluderar alla människor i samhället med eller utan funktionsnedsättning. Det handlar alltså om ett sätt att arbeta med design och samhällsbyggande som ska gynna alla – inte bara personer med funktionsnedsättning.

–  Samhället är byggt av så mycket teknik och design. Därför är det intressant att zooma in till konkreta situationer och zooma ut till ”livsspannsperspektivet” – hur en flexibel design kan följa med en i livet, till exempel inom bostadsområdet.

Läs mer om projektet Rätt från början

Lämna en kommentar

Skip to content