Tre vanliga missförstånd om Universell utformning

Det finns åtminstone tre vanliga missförstånd om Universell utformning. Ett av de vanligaste missförstånden är att begreppet bara syftar på färdig design, när det framför allt kan beskrivas som en pågående design- och samhällsutvecklingsprocess. Det säger PeO Hedvall, ämnesansvarig för Certec vid Lunds tekniska högskola, vid uppstarten för projektet Rätt från början.

Det här är andra vanliga missförstånd:

  • Att Universell utformning bara handlar om personer med funktionsnedsättning. Det berör i själva verket alla människor i samhället.

  • Att Universell utformning innebär ”en-storlek-för-alla”. I själva verket handlar det om att Universell utformning ska erbjuda likvärdighet för användaren och då finns det också ett stort behov av flexibilitet. Universell utformning kräver en design som kan möta olika användarbehov.

Man brukar tala om sju principer för Universell utformning. PeO Hedvall lyfter särskilt fram de två första principerna.

–  Det principerna handlar om likvärdig och flexibel användning. Flexibilitet öppnar upp för mångfald och olikhet. Det är där den riktigt stora potentialen ligger.

Lämna en kommentar

Skip to content