Bostad

Funktionsrätt Sverige har varit med i diskussionen om utformning av framtidens flexibla bostäder ur ett hållbarhetsperspektiv.

Särskild samarbetspartner i det här delprojektet är Ikano Bostad. Vi vill tillsammans med Ikano Bostad utveckla kunskapen om processen för att utveckla en universellt utformad bostad.

Valet att fokusera på bostäder är aktuellt eftersom det pågår en politisk diskussion om att underlätta byggandet. I denna diskussion är det av största vikt att frågan om universell utformning får utrymme.


Samtal om framtidens bostäder vid Digitala Almedalen

Den 1 juli arrangerade Rätt från början en programpunkt vid det direktsända evenemanget Digitala Almedalen. Webbinariet fokuserade på frågan "Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och bostadsområden?“. I webbinariet berättar Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR, om utvecklingen av en ny, vändbar toalett som kan underlätta vardagen för många människor. I spelaren nedan kan du se webbinariet ...
Läs Mer

Debatt: ”Nya bostäder måste byggas för alla”

Rätt från början och DHR skriver i Dagens Samhälle att nya bostäder och bostadsområden redan från början behöver utformas utifrån alla människors behov: ”Vi behöver bygga fler bostäder. Då behövs innovativa lösningar. Så långt är de flesta överens i debatten om framtidens bostäder. Men hur säkerställer vi att nya bostäder och bostadsområden blir hållbara och uppfyller det viktigaste löftet i ...
Läs Mer

Branschen i fokus när Boverket gör om byggregler

Boverket har regeringens uppdrag att ta fram en ny modell för framtidens byggregler – kallat Möjligheternas byggregler. Uppdraget ska lämnas i december, men har delvis skett parallellt med utredningen Modernare byggregler som nu är ute på remiss. Rätt från början har varit på ett webbseminarium där Boverket presenterade den nya modellen. Ett seminarium där tillgänglighetsperspektivet var helt frånvarande ...
Läs Mer

“Vi behöver mötas mellan bubblorna”

Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och bostadsområden? Det var utgångspunkten för det frukostseminarium som Rätt från början arrangerade den 22 november 2019. – Jag tror att det lönar sig långsiktigt att bygga så att många grupper av människor kan bo i bostäderna, framhöll Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen ...
Läs Mer
Framsida till slutbetänkandet om modernare byggregler

Slutbetänkandet om byggregler: Var finns universell utformning?

Den 19 december lämnade Kommittén för modernare byggregler över sitt slutbetänkande till regeringen. Trots att kommittén vid ett par tillfällen hänvisar till Funktionsrättskonventionen nämns överhuvudtaget inte universell utformning i rapporten ...
Läs Mer

“Om inte samhället gör bostäder tillgängliga blir följden segregation”

"Arkitektur och design kan bidra till ett jämlikt och hållbart samhälle. Men frågan är om tillgänglighet och användbarhet för alla är det som vägleder utvecklingen av livsmiljön i Sverige idag. Det finns flera grupper som helt saknar bostad, något som ofta hänger samman med att sakna arbete och försörjning. Om inte samhället gör bostäder tillgängliga kommer utanförskap och segregation bli ...
Läs Mer

Tummen upp för europeisk standard om tillgänglighet i byggd miljö

En klar majoritet av de europeiska nationella standardiseringsorganen har röstat ja till förslaget till en europeisk standard med funktionella krav på utformning och egenskaper för tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö. Det nya standarden, EN 17210, ska kunna användas vid utformningen av byggd miljö, men även i samband med bland annat upphandling. Standarden stödjer implementeringen av Funktionsrättskonventionen i Europa och ...
Läs Mer