Bostad

Funktionsrätt Sverige har varit med i diskussionen om utformning av framtidens flexibla bostäder ur ett hållbarhetsperspektiv.

Särskild samarbetspartner i det här delprojektet är Ikano Bostad. Vi vill tillsammans med Ikano Bostad utveckla kunskapen om processen för att utveckla en universellt utformad bostad.

Valet att fokusera på bostäder är aktuellt eftersom det pågår en politisk diskussion om att underlätta byggandet. I denna diskussion är det av största vikt att frågan om universell utformning får utrymme.


Bostadsvrålet 2021

– Kan vi bygga städer och bostadsområden som är tillgängliga för alla? Bostadsvrålet är nationell plattform som för fram de boendes perspektiv i bostadspolitiken. Den 9 - 10 oktober 2021 arrangerades den åttonde upplagan i digital form på temat "Rätten till ett värdigt hem". Rätt från början medverkade med ett seminarium om hur vi kan minska bostadssegregationen genom att bygga ...
Bilden visar en grupp människor i olika åldrar, med en mångfald av klädstilar, former och färger

Nu presenteras guiden till universell utformning

Välkommen till ett digitalt frukostmöte där Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början presenterar en guide till hur du kan arbeta med universell utformning i din organisation. Tid: den 22 september kl 08:30 - 10:00 Plats: Distansmöte via Zoom Guiden har tagits fram i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola och är tänkt att fungera som ett processtöd för dig ...

En guide till universell utformning

Projektet Rätt från början håller på att ta fram en guide till universell utformning i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola. Här är en förhandsversion av guiden med exempel på universell utformning i bostads- och stadsbyggnadsprojekt:Guide till universell utformning - Förhandsversion (pdf) I början av hösten kommer en färdig version att presenteras, som då även kommer att innehålla exempel ...
Bilden visar barn som leker i en park, i moduler som kan kombineras med varandra, men som också ger avskildhet.

Gymnasieelever skapar inkluderande mötesplatser

Hur ska en plats utformas för att den ska vara tillgänglig för alla? Och hur kan inkludering skapas genom universell utformning? Det har elever på Thorildsplans gymnasium utforskat i en tävling som Ikano Bostad arrangerat i samverkan med Funktionsrätt Sverige inom ramen för projektet Rätt från början. I förra veckan var det dags att kora vinnarna. Med hjälp av Ikano ...

Kreativ workshop tillsammans med Ikano bostad

Visst är det bra att träffas i verkligheten för kreativa möten, men det går faktiskt förvånansvärt bra att samskapa på distans via datorskärmen. Tisdagen den 22 september arrangerade Rätt från början en digital workshop i samverkan med Ikano bostad. Temat var inkluderande bostäder och bostadsmiljöer. Efter två timmars intensiva diskussioner hade tre olika fiktiva "Personas" tagits fram. Vilka människor, behov ...
Pappersfigurer dansar hand i hand runt ett pappershus.

Digital workshop: Samskapande för mer inkluderande bostäder och bostadsområden

Tid: 2020-09-22 klockan 13:00 - 15:00Plats: Digitalt möte i verktyget Zoom Vilka behov behöver bostadsföretagen uppmärksamma när framtidens lägenheter och bostadsmiljöer planeras? I den här workshopen kan du vara med i arbetet för att utforma framtidens inkluderande bostäder genom att ta fram nya så kallade ”Personas”. Personas hjälper ett företag att förstå kunders behov och utmaningar. En persona är en ...

Samtal om framtidens bostäder vid Digitala Almedalen

Den 1 juli arrangerade Rätt från början en programpunkt vid det direktsända evenemanget Digitala Almedalen. Webbinariet fokuserade på frågan "Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och bostadsområden?“. I webbinariet berättar Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR, om utvecklingen av en ny, vändbar toalett som kan underlätta vardagen för många människor. I spelaren nedan kan du se webbinariet ...
Bilden visar nya bostäder med balkonger och en innergård

Debatt: ”Nya bostäder måste byggas för alla”

Rätt från början och DHR skriver i Dagens Samhälle att nya bostäder och bostadsområden redan från början behöver utformas utifrån alla människors behov: ”Vi behöver bygga fler bostäder. Då behövs innovativa lösningar. Så långt är de flesta överens i debatten om framtidens bostäder. Men hur säkerställer vi att nya bostäder och bostadsområden blir hållbara och uppfyller det viktigaste löftet i ...

Branschen i fokus när Boverket gör om byggregler

Boverket har regeringens uppdrag att ta fram en ny modell för framtidens byggregler – kallat Möjligheternas byggregler. Uppdraget ska lämnas i december, men har delvis skett parallellt med utredningen Modernare byggregler som nu är ute på remiss. Rätt från början har varit på ett webbseminarium där Boverket presenterade den nya modellen. Ett seminarium där tillgänglighetsperspektivet var helt frånvarande ...

”Vi behöver mötas mellan bubblorna”

Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och bostadsområden? Det var utgångspunkten för det frukostseminarium som Rätt från början arrangerade den 22 november 2019. – Jag tror att det lönar sig långsiktigt att bygga så att många grupper av människor kan bo i bostäderna, framhöll Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen ...
Skip to content