Bostad

Särskild samarbetspartner i det här delprojektet är Ikano Bostad. Vi vill tillsammans med Ikano Bostad utveckla kunskapen om processen för att utveckla en universellt utformad bostad. Vi vill testa konceptet utifrån Ikano Bostads innovationsprogram BoLabb. Genom “provboende” vill vi testa
hur en universellt utformad bostad kan se ut i praktiken.

Ikano Bostad driver bland annat frågan om översyn av byggregler och vill att möjligheterna att bygga kvadratsmart förbättras. Att bygga kvadratsmart ger möjlighet att omfördela ytor inom en lägenhet för att förbättra funktionen i bostaden.

Funktionsrätt Sverige har varit med i diskussionen om utformning av framtidens flexibla bostäder ur ett hållbarhetsperspektiv.

Valet att fokusera på bostäder är aktuellt eftersom det pågår en politisk diskussion om att underlätta byggandet. I denna diskussion är det av största vikt att frågan om universell utformning får utrymme.