”Vi behöver mötas mellan bubblorna”

Hur kan universell utformning bidra till mer inkluderande bostäder och bostadsområden? Det var utgångspunkten för det frukostseminarium som Rätt från början arrangerade den 22 november 2019.
– Jag tror att det lönar sig långsiktigt att bygga så att många grupper av människor kan bo i bostäderna, framhöll Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Ines Uusmann, tidigare vd för Boverket, fördelade ordet vid frukostseminariet och den avslutande paneldebatten. Det var många i rummet som ville göra inlägg i debatten, inte bara paneldeltagarna. Särskilt när frågan kom in på vad som behövs för att bygga bostäder som fungerar för alla.

Det ”kvadratsmarta” boendet

Rätt från början samarbetar med bostadsföretaget Ikano bostad i syfte att få igång samskapande processer för universell utformning, där personer med funktionsnedsättning kan komma in tidigt i utvecklingsprocesser. Ikano bostad vill bygga bostäder som många kan efterfråga. Företaget har sina rötter i IKEA-familjen och har stort fokus på social hållbarhet och att hitta lösningar ”som gör vardagen enklare för de många människorna”.

Ikano inriktar sig på att hitta bygga så kvadratsmart som möjligt. Att Ikano förordar det kvadratsmarta boendet och vill göra mindre lägenheter har flera förklaringar. Det handlar bland annat om behovet av billigare bostäder för att fler ska kunna efterfråga en bostad, men det handlar också om miljöfrågor:

– Det är ett sätt att få ner boendekostnaden. Men sen har vi också klimatfrågorna. Tittar man globalt finns det stora krafter som driver på för att bygga mindre. Jag efterfrågar mer forskning och kunskap. Det är lite därför vi har gått in i det här, säger Lotta Sjödin från Ikano bostad.

BIld på paneldeltagare. Från vänster: Lilian Müller, certifierad tillgänglighetssakkunnig, Lotta Sjödin, Ikano bostad och Daniel Koch, KTH.
Från vänster: Lilian Müller, certifierad tillgänglighetssakkunnig, Lotta Sjödin, Ikano bostad och Daniel Koch, KTH.

Många inlåsningseffekter

Men alla kan inte leva i små lägenheter. Lilian Müller, certifierad tillgänglighetssakkunnig, påpekar att hyresgäster har olika behov i olika delar av livet och att små lägenheter bara fungerar under en period av livet. Sedan behöver man flytta. Men då finns det många inlåsningseffekter som gör det svårt att flytta.

– Och om man har behov av god tillgänglighet och behöver bostadsanpassning – då kan man inte flytta.

Arkitekturforskaren Daniel Koch från KTH påpekar att det även finns stora ekonomiska hinder för människor att flytta.

– När vi pratar om möjligheten att flytta eller byta bostad är det inte så att vi har ett överskott på bostäder i samhället. Vi har ett enormt underskott. Om man tvingas flytta kan det bli väldigt långt eller väldigt dyrt, säger Daniel Koch.

Skilda perspektiv

Utredningen Modernare byggregler lämnade nyligen sina förslag som syftar till förenklingar av byggreglerna. Många av byggbranschens företrädare hoppas att förändringarna ska göra det möjligt att bygga billigare och mer kvadratsmarta bostäder. Inom byggbranschen har det länge funnits en opinion för förenklingar av byggreglerna, men inom funktionsrättsrörelsen uttrycks ofta en stark oro över att förenklingar i regelverket kommer att leda till försämringar av tillgängligheten.

Diskussionen vid frukostseminariet speglade de skilda perspektiven. Det blev en mycket engagerad diskussion mellan paneldeltagare och med ett flertal inlägg från publiken.

Bilden föreställer Karin Svensson, myndigheten ArkDes
Karin Svensson från myndigheten ArkDes.

Vid seminariet deltog även Karin Svensson, som är projektledare vid myndigheten ArkDes. Hon menar att det är viktigt att vara försiktig med att införa förenklingar i byggreglerna, särskilt med tanke på hur det ser ut i mindre kommuner.
– När vi tittar på mindre kommuner så upplever man sig mer i händerna på marknadsintressen. Då kanske reglerna är det enda man har och de blir en slags miniminivå.

Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, menar att det som främst behövs är en aktiv bostadspolitik:

– Det viktigaste nu från samhällets sida är att hålla igång bostadsbyggandet. Jag är väldigt orolig för att bostadsbyggandet viker. Då tror jag att det är viktigt att fundera på hur samhället ska subventionera boendet. Jag tror att det lönar sig att långsiktigt att bygga så att många grupper av människor kan bo i bostäderna.

Bild som föreställer Marie Linder från Hyresgästföreningen.
Marie Linder från Hyresgästföreningen vill se en mer aktiv bostadspolitik.

Vi behöver mötas mellan bubblorna”

Lotta Håkansson från Funktionsrätt Sverige betonar att organisationen är angelägen att dialogen fortsätter mellan olika samhällsintressen kring universell utformning av bostäder.

– Det är kul att Ikano bostad vågar ge sig in i den här leken. Jag hoppas att fler aktörer kan vara med i den här diskussionen. Det behövs, för annars sitter vi i olika bubblor och pratar med oss själva, säger Lotta Håkansson.

Lämna en kommentar

Skip to content