Lansering av guiden för universell utformning

Den 22 september lanserades Guiden till universell utformning vid ett digitalt frukostmöte. Guiden har tagits fram i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola och är tänkt att fungera som ett processtöd för alla som arbetar med universell utformning. Du kan ta del av hela seminariet i spelaren ovan.

Program:

Välkommen (00:00)
Några ord om guiden, verktygen och metoderna (13:53)
Universell utformning av bostäder (30:11)
Universell utformning inom arbetslivet (42:10)
Universell utformning inom skola och utbildning (1:00:48)
Avslutning (1:17:15)

Medverkande:

Diana Chafik, projektledare, Rätt från början/Funktionsrätt Sverige (moderator)
Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige
Kirsten Rassmus-Gröhn, universitetslektor, Certec, Lunds universitet
Håkan Eftring, universitetslektor, Certec, Lunds universitet
Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg Lärandeforum UUA, Akademikerförbundet SSR
Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano Bostad.
Emil Erdtman, doktorand, Certec och Rätt från början, Lunds universitet/Funktionsrätt Sverige
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början/Funktionsrätt Sverige

Undertexter från Svensk Skrivtolkning AB

………………………………………………………………………………………………………

Länk till Guiden till universell utformning

Lämna en kommentar

Skip to content