Kreativ workshop tillsammans med Ikano bostad

Visst är det bra att träffas i verkligheten för kreativa möten, men det går faktiskt förvånansvärt bra att samskapa på distans via datorskärmen. Tisdagen den 22 september arrangerade Rätt från början en digital workshop i samverkan med Ikano bostad. Temat var inkluderande bostäder och bostadsmiljöer. Efter två timmars intensiva diskussioner hade tre olika fiktiva ”Personas” tagits fram.

Vilka människor, behov och egenskaper behöver uppmärksammas när det gäller boende och bostadsmiljöer – vilka riskerar annars att ”glömmas bort” i byggprocessen? Vid en digital workshop fick ett tiotal personer möjlighet att bidra med sina erfarenheter till bostadsföretaget Ikano bostad.

Vid diskussionerna lyftes bland annat behovet av goda ljudmiljöer och att ytorna är välplanerade i lägenheterna, men även vikten av gemensamhetslokaler och inkluderande utemiljöer för både avskildhet och sociala aktiviteter.

Pappersfigurer dansar hand i hand runt ett pappershus.

Motverka ensamhet

–  Det här var jätteintressant! En reflektion är att många specifika behov kan vara ganska generella. Att motverka ensamhet är viktigt för många – att hitta en community där man bor. Där är de fysiska utemiljöerna betydelsefulla, säger Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano bostad.

Konstruktivt samskapande

Diskussionen resulterade i tre så kallade ”Personas”, som beskriver en person i en viss kundgrupp med namn, ålder, funktionsnedsättning, arbetssituation och ekonomiska förhållanden. Men även fritidsintressen, framtidsdrömmar och allt annat som kan ha betydelse för vilka behov som finns när det gäller bostaden.

– Att samskapa fram ”Personas” med olika funktionshinderaspekter tillsammans med företag som bygger framtidens bostäder är ett konstruktivt sätt för funktionsrättsrörelsen att bidra till lösningarna på en väldigt viktig samhällsfråga, säger Emil Erdtman, som doktorerar på universell utformning inom ramen för sin tjänst i projektet Rätt från början.

Lämna en kommentar

Skip to content