Om Funktionsrättskonventionen

Förenta nationerna, FN,
är en stor organisation
och nästan alla världens länder
är med i den organisationen.

Länderna i FN
kommer överens om regler
som många av länderna vill följa.

Reglerna kallas för konventioner.

För några år sedan
kom FN överens om hur länderna ska se till
att människor med funktionsnedsättning
behandlas lika bra som alla andra.

Vi kallar de här reglerna
för Funktionsrättskonventionen.

Funktionsrättskonventionen säger att
personer med funktionsnedsättning
ska kunna bestämma och välja själva.

Personer med funktionsnedsättningar
ska kunna bo och leva i samhället
på samma sätt som alla andra människor.

De ska också kunna vara med
när politiker bestämmer om regler och lagar
som påverkar deras liv.

Vad är universell utformning?

Universell utformning är ett uttryck
som används i Funktionsrättskonventionen.
Universell utformning betyder
att alla som gör nya saker
ska se till att sakerna
fungerar lika bra för alla människor.

Då måste företag som gör nya saker
först ta reda på
varför saker är svåra att använda
för olika människor.

Olika människor behöver testa!

Innan en ny sak är färdig
behöver den testas av olika människor.

Då kan de som gör saker
bjuda in personer som är olika varandra
och använder saker på olika sätt,
exempelvis personer med
olika typer av funktionedsättningar.

Någon kan ha svårt att höra,
någon annan har svårt att se.
Men det kan också vara någon
som har svårt att läsa text,
har svaga muskler i händerna
eller har svårt att röra sig.

Om de personerna får vara med
och testa saker innan de är klara
kan företag och myndigheter bli bättre på
att skapa saker som alla människor kan använda.

Burkar som är lätta att öppna

Ett exempel på universell utformning
är burkar och förpackningar
som är lätta att öppna.

Glasburkar och matförpackningar
brukar vara svåra att öppna.
Personer som har reumatism
eller som är svaga i händerna
har särskilt svårt att öppna dem.

Nu har föreningen Reumatikerförbundet
hjälpt företag att göra nya glasburkar och förpackningar
som är lättare att öppna.

Lättöppnade förpackningar är bra
eftersom de gör vardagen lättare
för nästan alla människor.

Hela samhället

Universell utformning handlar
om alla saker, platser och tjänster.

Det handlar om att allt i samhället
som människor kan använda
ska fungera lika bra för alla människor.

Om du har en funktionsnedsättning
ska du få vara med i samhället
på samma sätt som alla andra människor.

Du ska kunna gå i en vanlig skola
och i en vanlig skolklass.

Du ska också kunna jobba
på en vanlig arbetsplats
eller bo i en vanlig bostad.

Det ska också vara lätt för alla
att använda datorer och mobiltelefoner.
Eller att ansöka om pengar eller hjälp
från kommuner och myndigheter.

Bygg bostäder där alla kan bo!

Vanliga hus och lägenheter
måste kunna användas
av alla människor.

Då är det viktigt att alla som bygger hus
bjuder in personer med funktionsnedsättning
och andra användare
så att de kan testa olika saker
och säga hur de kan göras bättre.

De kan testa om bostäderna
kommer att kunna användas av alla
genom att berätta vad som fungerar
och vad som inte fungerar.

Då vet de som bygger
hur bostäderna ska byggas
för att alla ska kunna bo i dem.

Bygg skolor för alla elever!

Det är viktigt att skolans byggnader,
rum och korridorer
men också skolgården
kan användas av alla elever.

Därför behöver de som bygger skolor
tänka på vad olika elever behöver
innan de börjar bygga.

De som bygger skolorna
behöver lyssna på elever
som ibland tycker att det är svårt
att gå i skolan.

Om en elev använder rullstol,
har svårt att höra eller se
eller behöver mycket lugn och ro
ska det inte vara något problem
för eleven att gå i skolan.

Om elever med funktionsnedsättning
får vara med och berätta om
vad de behöver när de går i skolan
kan de som bygger skolan
bli bättre på att förstå hur de ska göra
för att så många elever som möjligt
ska kunna gå i skolan.

Alla elever ska få 
lära sig saker på sitt sätt

När lärare tänker på
hur de ska undervisa
kan de också använda universell utformning.

I skolan kallas det för
”universell design för lärande”.
Det brukar förkortas UDL.

UDL betyder att lärare
tänker på att alla elever är olika
när de skapar sina lektioner.

Eleverna ska få välja själva
hur de vill jobba i skolan.
Då kan eleverna välja ett sätt
som fungerar bra för dem.

Några elever behöver läsa böcker
för att lära sig saker i skolan.
Andra elever tycker att det är lättare
att läsa texten på en dator.
Men det finns också elever
som behöver lyssna när någon läser
eller titta på en video
för att lära sig saker i skolan.

Alla ska kunna jobba!

Alla har rätt att kunna arbeta.

Men idag är svårt för många
personer med funktionsnedsättning
att få ett arbete.
Både när ekonomin är bra i Sverige
och när den är dålig.

Funktionsrätt Sverige
och andra organisationer
har skapat ett sätt
att arbeta med universell utformning i arbetslivet.
Sättet att arbeta kallas för UUA.
Det betyder universell utformning
av arbetsplatser.

Alla arbetsplatser
kan arbeta med UUA.
Då ska arbetsplatserna
se till att alla delar av arbetsplatsen
fungerar bra för alla människor.

När du söker arbete
hos Arbetsförmedlingen eller hemifrån
ska det vara lätt att förstå
hur du ska göra för att söka ett jobb
och vilka kunskaper du behöver ha
för att du ska kunna få jobbet.

Den som intervjuar dig
får inte behandla dig annorlunda
för att du har en funktionsnedsättning.
Alla ska ha samma möjlighet
att kunna få ett jobb.

Det är också viktigt att hela byggnaden
kan användas av alla människor.
Det behöver finnas hiss
i ett hus med flera våningar.

Datorer och skrivbord
och annat som används på jobbet
ska fungera bra för alla.

Men det ska också vara lika lätt
för alla att vara med
på möten och jobbresor
eller på fikapauser och lunchraster.

Skip to content