Ny standard hjälper organisationer att beakta mångfald

Bild på sammanfattning av den nya standarden. Här lyfts fram att den nya standarden är uppbyggd så att den kan integreras i ordinarie ledningssystem. Den kan användas för att utvidga spektrumet av användare av det som produceras eller bjuds ut av en organisation, men gör det också lättare att leva upp till lagkrav på tillgänglighet.
Den nya standarden är uppbyggd så att den kan integreras i ordinarie ledningssystem. Den kan användas för att utvidga spektrumet av användare av det som produceras eller bjuds ut av en organisation, men gör det också lättare att leva upp till lagkrav på tillgänglighet.

I början av juni presenterades den svenska översättningen av en ny europastandard om tillgänglighet genom universell utformning: SS-EN 17161. Standarden har tagits fram på initiativ av Europeiska kommissionen (mandat 473 om ”Design för alla”) och stödjer arbetet för ökad tillgänglighet i företag och andra organisationer.

Syftet med standarden är att hjälpa organisationer och offentliga, privata och samhällsbaserade intressenter att beakta mänsklig mångfald i sina aktiviteter för design och utveckling.

Standarden kan även användas för att ställa krav vid offentlig upphandling.

En process för att uppnå tillgänglighet

Universell utformning beskrivs i standarden som en process för att uppnå tillgänglighet. Standardens utgångspunkt är att användarna ska göras delaktiga i utvecklingsprocesser så tidigt som möjligt. 

Bo Westerlund från Konstfack berättade om samskapande metoder.
Bo Westerlund från Konstfack berättade om sina erfarenheter av att designa för alla användare.

De organisationer som ska använda standarden behöver ställa en fråga till den egna verksamheten:

”Vilka processer krävs för att det bredaste spektrumet av användare ska kunna få tillgång till, förstå och använda det som tas fram i verksamheten?”

I den processen är det också viktigt att identifiera vilka som inte kommer till tals i dagens utvecklingsprocesser. Svaren kan leda vägen mot innovativa lösningar och göra det möjligt att nå ut till fler användare.

Kan integreras i ledningssystem

Genom att följa den här standarden kan organisationer säkerställa att policyer, processer och aktiviteter ger stöd för universell utformning. Standarden har utformats så att den ska kunna integreras i organisationens ordinarie ledningssystem.

– Den nya standarden underlättar också att leva upp till rådande och kommande lagkrav på tillgänglighet och att nå målen Agenda 2030, säger Hans von Axelson, utredare på Myndigheten för delaktighet.

Lämna en kommentar

Skip to content