Engagerat samtal kring bostadssegregation och vägar till inkludering

Seminarium från MR-dagarna 2021: ”Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov?”

Bostadsfrågan var i fokus för årets MR-dagarna. Under tre dagar diskuterades hur vi kan motverka segregation på bostadsmarknaden och se till att rätten till bostad gäller för alla.

Rätt från början och FN-förbundets projekt Lika Unika Akademi arrangerade ett webbinarium om hur vi kan uppfylla det viktigaste löftet i Agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför. Det blev ett mycket engagerat samtal kring segregation och vägar till större inkludering, under ledning av journalisten och författaren Alexandra Pascalidou.

Alexandra Pascalidou höll i diskussionen.

Mål 10 i Agenda 2030 om minskad ojämlikhet är ett portalmål som alla andra mål kan mätas emot. Mål 11 om Hållbara städer och samhällen är också ett väldigt viktigt mål i arbetet för hållbara bostäder, berättade Tiina Nummi- Södergren, projektledare för FN-förbundets projekt Lika Unika Akademi i introduktionen till det digitala seminariet.

Ökande segregation

Bostadsforskaren Dominika Polanska beskrev inledningsvis hur ojämlikheten och segregationen ökat på bostadsmarknaden.

– Vi vet att bostadsojämlikheten är en effekt av politiska beslut och då kan vi också förändra den genom politiska beslut. Bostadsojämlikheten ökar, men det finns boende och forskare som försöker synliggöra situationen och komma med lösningar, sade Dominika Polanska, som bland annat lyfte fram ett Bostadsmanifest av forskarnätverket CRUSH.

Jamie Bolling och Rahel Atnafu från Independent Living Institute presenterade ett arbete som gjorts inom projektet Disabled Refugees Welcome, där de träffat ett hundratal migranter med normbrytande funktionalitet.

Jamie Bolling

De träffade bland annat en hel familj som bodde i ett rum på 20 kvadratmeter. Mamman i familjen behövde använda rullstol, men det fanns inte utrymme för det.

– Osäkerheten leder till svårigheter att planera långsiktigt. Har du inget förstahandskontrakt är det svårt att hitta vissa hjälpmedel eller få bostadsanpassning. Boendesituationen är en nyckel, underströk Rahel Atnafu.

Processtöd för universell utformning

Diana Chafik, projektledare för Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början, presenterade en förhandsversion av projektets processtöd för universell utformning, med särskilt fokus på bostäder och bostadsområden.

Ett verktyg i det här arbetet är en ny processtandard som fokuserar på identifiering och inkludering av personer som riskerar att hamna utanför.

– En viktig del i den processen är att man börjar med att analysera vilka användare som inte kommer till tals. Vilka bor inte här och riskerar att hamna utanför? berättade Diana Chafik.

För att utveckla kunskapen har Rätt från början samverkat med bostadsföretaget Ikano bostad. Samarbetet resulterade bland annat i en designtävling för gymnasieelever som studerar design.

Respekt för mänskliga rättigheter

Vad behöver göras för att motverka segregation och se till att ingen lämnas utanför? Seminariet avslutades med en paneldiskussion där Per-Olof Hedvall, föreståndare för Certec vid Lunds tekniska högskola, betonade att det behövs en kulturomdaning för att arbetet med inkludering ska få genomslag:

– Vi behöver se att ojämlikhet har olika grunder. Vi måste också bli bättre på att lyfta fram samhällets roll och ansvar, så att inte individerna beskylls.

Dominika Polanska tyckte att det är viktigt att prata med om ”hem” och inte bara om hur många bostäder vi ska bygga:

– Vi behöver behöver skifta fokus och prata mer om kvalitet, om vad som är goda och tillgängliga hem. Att ha ett hem är ett grundläggande behov för människor.

Jamie Bolling menade att respekten för mänskliga rättigheter behöver bli betydligt större.

– Att exempelvis bo i ett rum där man inte får plats med sin rullstol… Hur ska det fungera? Jag tycker att respekten för mänskliga rättigheter ständigt försämras.


Lämna en kommentar

Skip to content