Frukostseminarium: Hur kan UDL bidra till en mer inkluderande skola?

Den 7 november arrangerar Rätt från början ett frukostseminarium tillsammans med Funktionsrätt Sverige.

Seminariet fokuserar på hur det pedagogiska konceptet Universell design för lärande, UDL, kan bidra till en mer inkluderande skola – och vilka erfarenheter som finns hos de skolor som introducerat det här sättet att arbeta.

Medverkande:

  • Elaine Kotte, universitetslektor, Malmö universitet. Elaine Kottes avhandling från 2017 har titeln ”Inkluderande undervisning, Lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv”
  • Aida Kotorcic, grundskolelärare på Sollentuna International School. Aida Kotorcic har varit med i implementeringen av UDL i Sollentuna kommun sedan 2016. Dessutom utbildar och handleder hon kollegor inom Sollentuna kommun i UDL.

Universell utformning för lärande, UDL, är en undervisningsmetod för ökad inkludering som börjat introduceras i svenska skolor. Metoden går ut på att erbjuda flexibilitet i lärandesituationen – det ska finnas flera olika likvärdiga sätt för eleverna att bli engagerade och stimulerade till lärande, att ta till sig information och uttrycka sina inhämtade kunskaper.

Moderator: Stefan Åkerberg, utredare på Funktionsrätt Sverige

Anmälan via den här länken

Inbjudan till frukostseminarium om inkluderande utbildning (pdf)

Lämna en kommentar

Skip to content