På gång i projektet – Rapport, seminarier och workshops

Rätt från början arbetar under hösten med en rapport om implementeringen av universell utformning i Sverige. Rapporten ska spegla nuläge och vilka behov som finns i arbetet för tillgänglighet genom universell utformning.

Den 24 oktober arrangerar projektet ett seminarium om samskapande processer och universell utformning vid Certec informerar på Lunds universitet.

Mänskliga rättighetsdagarna 2019

Projektet medverkar också vid MR-dagarna i Linköping den 14-16 november. Vi kommer dessutom att bjuda in till workshops mot slutet av året med fokus på bostadsmarknaden och utbildningsområdet.

Lämna en kommentar