Skola och utbildning

Certec vid Lunds Tekniska Högskola finns sedan ca 15 år särskilda kurser i Universell utformning, bestående av en teoretisk del och en projektdel. De samlade erfarenheterna och kunskapen från dessa utbildningar kommer att utnyttjas i projektet i sin helhet.

Delprojektet har två utgångspunkter: 

  • Universell utformning, UU, så som det uttrycks i FN:s funktionsrättskonvention (CRPD).
  • Universal Design for Learning, UDL[1], som utgår från att individuella variationer är normen, inte undantag, och att alla människor lär sig på olika sätt.

UDL kompletterar UU med ett särskilt fokus på lärande.

Introduktion till UDL

UDL utgår från att individuella variationer är normen, inte undantag, och att alla människor lär sig på olika sätt.

Det innebär att det alltid finns flera sätt att motivera, presentera och uttrycka lärande. Ingen behöver stigmatiseras och pekas ut i behov av särskilda lösningar.

Här är en film från Skolverket som ger kortare introduktion till UDL.


[1] För mer om UDL, se http://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/LUkonf2015/16_Rowa.pdf.Bilden visar en grupp människor i olika åldrar, med en mångfald av klädstilar, former och färger

Nu presenteras guiden till universell utformning

Välkommen till ett digitalt frukostmöte där Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början presenterar en guide till hur du kan arbeta ...

Ingen studiero utan tillgängliga lärmiljöer

Nu startar skolorna upp efter sommarlovet, men tyvärr är det många elever som exkluderas på grund av otillgängliga lärmiljöer. Om ...

Samverkan med Codesign för mer inkluderande lärmiljöer

Under hösten har Rätt från början samarbetat med arkitektbyrån Codesign i ett projekt om att utforma inkluderande lärmiljöer i samverkan ...

Låt alla barns röster bli hörda!

Therese Svensson, barnrättsjurist hos Malmö mot diskriminering Barn med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i alla beslutsfattande processer som rör dem ...

Webbinarium: Hur kan alla barns röster bli hörda i skolan?

Alla elever har rätt till en inkluderande utbildning. Men trots att Funktionsrättskonventionen gäller i Sverige sedan 2009 och Barnkonventionen blivit ...

Rätt från början medverkar vid digital UDL-konferens

Högskolan i Kristianstad bjuder in till en internationell UDL-konferens den 7-8 oktober 2020. Med tanke på pandemin blir det en ...

Webbinarium om inkludering i skolan: ”Varför inte börja i rätt ända”?

Agneta Söder Funktionsrätt Sverige har i samverkan med 110 organisationer inom civilsamhället tagit fram rapporten ”Respekt för rättigheter?” om hur ...

Några enkla tips för en mer inkluderande distansutbildning

I Coronakrisens spår går många skolor och utbildare över till distansundervisning. Det kan vara en utmaning att få distansutbildningen att ...
Skip to content