Rätt från början medverkar vid digital UDL-konferens

Högskolan i Kristianstad bjuder in till en internationell UDL-konferens den 7-8 oktober 2020. Med tanke på pandemin blir det en helt digital konferens. Projektet Rätt från början medverkar med en workshop på temat ”Hur säkerställer vi rätten till en inkluderande utbildning för alla elever?”. Ett par av de frågeställningar som tas upp i workshopen är:

  • Vilka åtaganden har Sverige utifrån ett rättighetsperspektiv? Hur kan UDL och andra arbetssätt bidra till förverkligandet av rättigheterna?
  • Hur kan ramverket UDL kombineras med samskapande metoder som ger elever med olika behov möjlighet att komma till tals i utvecklingsprocesser för mer inkluderande skolmiljöer?

Under veckan kommer vi att rapportera från konferensen via Facebook.

Universell utformning för lärande, UDL, är en undervisningsmetod för ökad inkludering som börjat introduceras i svenska skolor. Metoden går ut på att erbjuda flexibilitet i lärandesituationen – det ska finnas flera olika likvärdiga sätt för eleverna att bli engagerade och stimulerade till lärande, att ta till sig information och uttrycka sina inhämtade kunskaper.

Bilden visar en grafisk bild av dvad som ingår i det pedagogiska ramverket UDL

Lämna en kommentar

Skip to content