SIS och Funktionsrätt Sverige söker företag som vill använda standard om universell utformning

Logga Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige och Svenska institutet för standarder, SIS, söker en eller flera projektpartners som vill få stöd i att använda en ny europeisk standard i sin organisation. Standarden det handlar om är EN 17161, en ny europastandard för att skapa tillgänglighet genom att integrera principen om universell utformning i organisationer och företag.

Standardens syftet är att det inkluderande arbetssättet ska bidra att skapa tillgängligare produkter som fler med olika behov, egenskaper och funktionsförmågor kan använda.

De projektpartners som hakar på projektet erbjuds stöd från experter i arbetet med att använda standarden i organisationen. Erfarenheten av processen kommer att ligga till grund för en vägledning som kan användas av fler organisationer.

Intresseanmälan ska vara inne senast den 22 oktober. Anmälningsformuläret finns tillgängligt via den här länken.

Lämna en kommentar

Skip to content