Vill du medverka vid en digital forskningsworkshop om universell utformning?

Rätt från börjans doktorand vid institutionen för designvetenskaper på Lunds universitet, Emil Erdtman, söker deltagare till en digital forskningsworkshop om hur konceptet universell utformning uttrycks och förstås inom bostad, arbete och utbildning.

Tid: den 7 december kl 13-15
Plats: Webbmöte via Zoom

Har du funderat på och jobbat med frågor om inkludering, tillgänglighet eller universell utformning inom något av fokusområdena bostad, arbete och utbildning?

I så fall är du välkommen att anmäla ditt intresse. Kanske har du varit involverad i någon process på din arbetsplats, i bostadsområdet eller som student på högskola eller vuxenutbildning – eller är allmänt engagerad i dessa frågor.

Workshopen kräver inga förberedelser, men deltagarna förväntas att öppet och ärligt bidra med egna erfarenheter och tankar. Privata och känsliga frågor om t ex diagnoser och egna funktionsnedsättningar kommer däremot inte att frågas om.

Intresseanmälan

Anmäl intresse senast 30 november till emil.erdtman@certec.lth.se och berätta kort varför du vill delta och vilket av de tre områdena du har mest erfarenhet av. Antalet är begränsat och ett urval görs för önskad mångfald i workshopen.

Om hantering av forskningsmaterial

Workshopen sker i det digitala verktyget Zoom där ljudet spelas in i forskningssyfte. Citat kan användas i forskningspublikationer och på konferenser, men utan namn eller andra identifierbara uppgifter. Ljudfilen inlåst enligt Lunds universitets regler för forskningsmaterial. I samband med workshop tillhandahålls ett samtyckesformulär som skrivs på och skickas/mailas tillbaka. Allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst.

Lämna en kommentar

Skip to content