Regeringen lyfte fram arbetet med universell utformning

Den 3 december uppmärksammades den internationella funktionsrättsdagen världen över. Socialminister Lena Hallengren inledningstalade vid Myndigheten för delaktighets och länsstyrelsernas heldagskonferens Nationell Samling – Internationella funktionshinderdagen 2020. Lena Hallengren lyfte bland annat fram regeringens arbete med universell utformning.

–  Mycket av det där som inte är så synligt att jobba med universell utformning – det präglar oss ganska mycket just nu. Min roll är ju att vara pådrivande och det handlar ju inte minst om det arbete som sätter igång nu när styrutredningen är lämnad, med universell utformning. Det är så klokt tänkt. Gör rätt från början! Men när man inte har gjort rätt från början är det ett enormt omfattande arbete. Då finns det resurser avsatta för att kunna stimulera till att vidta olika former av åtgärder och det är ett arbete som innebär att vi ska styra myndigheter och departement så att det här arbetet ska komma igång.

Inga besked om svensk strategi

Universell utformning finns alltså med på den politiska agendan och ministern hänvisade till styrutredningen för funktionshinderpolitiken, men hon gav inga besked om när det kommer en svensk strategi med utgångspunkt i Funktionsrättskonventionen, mer än att den ”bereds inom regeringskansliet”.

Däremot väntas en ny europeisk strategi vara klar i vår. Det berättade Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige, som också talade i inledningen. Hon framhöll att funktionsrättsorganisationer har varit aktivt involverade i flera möten med EU-kommissionen under hösten. EU driver på för ökad kunskap om tillgänglighet genom universell utformning i standarder och lagar. 

Bristande kunskaper

Ett problem vid implementeringen av universell utformning är att kunskaperna brister hos de som ska se till att Funktionsrättskonventionen förverkligas. Tidigare under året publicerade Rätt från början en undersökning som visar att rättighetsbärarna har större kunskaper om universell utformning än skyldighetsbärarna –  statliga myndigheter, kommuner och regioner. Det är många tjänstemän som saknar kunskap om att arbetet för ett tillgängligt samhälle ska följa tre parallella spår.

–  Vi behöver ett tankeskifte och implementera universell utformning i allt nytt vi skapar. Men vi måste fortfarande ta bort befintliga hinder för tillgänglighet och ge ett effektivt, individuellt skydd mot diskriminering, sade Diana Chafik, projektledare för Rätt från början, vid ett seminarium vid samma konferens.

Diana Chafik framhöll också vikten av att människor som riskerar att lämnas utanför involveras i design- och utvecklingsprocesser.

–  För att kunna uppnå universell utformning måste vi samskapa med de människor som riskerar att hamna utanför och ta vara på deras kunskaper.

Vikten av att samskapa med alla potentiella användare framhävs också i den nya processtandarden SS-EN 17161. Standarden är fri att använda och den beskriver en process för att skapa tillgänglighet genom universell utformning. Just nu pågår ett arbete för att göra det möjligt för företag och organisationer att certifiera sig mot standarden.

Lämna en kommentar

Skip to content