Seminarium om UDL vid öppna kongressdagen

Daniel Östlund medverkar vid seminariet.
Daniel Östlund medverkar vid seminariet.

Är UDL – Universal Design of Learning – vägen till en mer inkluderande skola? Det är frågeställningen för vårt seminarium vid Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag den 15 maj.

Rätt från början arrangerar seminariet Är UDL vägen till en inkluderande skola? vid Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag den 15 maj.

Universal Design for Learning, UDL, är ett ramverk för utbildning som tydligt utgår från olikheterna som grund och att alla elever ska ges samma chans till lärande. Ramverket utgår från forskning och bygger på tre huvudprinciper som är viktiga i lärprocessen. Principerna handlar om hur eleverna tar emot, förstår och hanterar information, samt hur engagerade eleverna är i lärsituationer i skolan.

Medverkande: Daniel Östlund, lektor i pedagogik inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Du som är intresserad av funktionsrättsfrågor är välkommen till den öppna kongressdagen.

Länk till kalendarium och anmälan

Lämna en kommentar

Skip to content