Webbinarium den 16 juni – Frågor och svar från livechatten

Hur ser ni på kopplingen tillgänglighet i pedagogiska lärmiljöer som specialpedagogiska skolmyndigheten har ett material om och universell utformning?

Svar: Universell utformning sätter ett tydligt fokus på att lärmiljön redan på planeringsstadiet utformas så att den ska fungera utifrån varje elevs unika förutsättningar. Ramverket UDL, universell design för lärande, förutsätter att läraren designar undervisningen för olika sätt att ta till sig kunskap, olika sätt att bearbeta kunskap och olika sätt att visa kunskap.

Läs mer:
Specialrapport från Rätt från början (2019): Universell utformning inom utbildningsområdet

Involveras barn och unga?

Svar: Ja, universell utformning gäller alla. Inom exempelvis utbildningsområdet är det viktigt att barn och unga får möjlighet att medverka i design- och utvecklingsprocesser, när skolor byggs och lärmiljöer utformas. Vi har bland annat tittat på projektet ”Barns behov formar skolan – inkludering för framtidens lärmiljöer”, som drivits av Codesign och Rädda Barnen. De har tagit fram verktyget Bygga’re Tryggare.

Hur mäter man ”icke-användarna” inom sjukvården?

Svar: Det är en högaktuell fråga och något vi får titta närmare på. Det finns säkert flera metoder som kan behöva användas för att ge en helhetsbild över vilka grupper som står utanför idag eller som riskerar att exkluderas inom sjukvården. Återkommer med ett uppdaterat svar på frågan.

Finns det språkliga aspekten med inom universell utformning?

Svar: Ja, utformningen ska vara likvärdig och flexibel utifrån användarperspektivet. Den språkliga och kommunikativa dimensionen är ju central vid utformningen av exempelvis arbetsplatser eller utbildningar, men universell utformning gäller även vid utveckling av ny informations- och kommunikationsteknik.

I riktlinjerna till Universell design för lärande, UDL, förtydligas vikten av att erbjuda olika sätt för användaren att ta till sig, uttrycka, förmedla information.

Läs mer: UDL Guidelines (engelska)

Vilka möjligheter finns idag för kommuner att kompensera det engagemang som privatpersoner bidrar med i samskapande arbetsformer?

Svar: En bra och viktig fråga som vi vill titta närmare på framöver. Det är engagerar många i våra medlemsförbund, som ofta inbjuds till olika samskapande processer där ersättningsformerna kan variera.

Hur vill ni plantera detta i lokala föreningar och hur kan vi bäst göra?

Svar: Projektet anordnar studiecirklar som vänder sig till funktionsrättsrörelsen på lokal nivå. Det finns platser kvar till höstens studiecirkel med start den 24 augusti: Länk till anmälan.

Rätt från början har också tagit fram en broschyr som fokuserar på arbetet med universell utformning på lokal nivå: Universell utformning – Hur går det till?

Lämna en kommentar

Skip to content