Webbinarium: Hur kan universell utformning bidra till ett mer inkluderande samhälle?

Den 16 juni arrangerade Rätt från början ett webbinarium tillsammans med Certec vid Lunds tekniska högskola.

Vid webbinariet gavs olika exempel på hur universell utformning kan användas som ett konkret verktyg i arbetet för ett mer inkluderande samhälle och en möjlighet att leva upp till löftet i Agenda 2030 om att ”ingen ska lämnas utanför”.

Här kan du se hela webbinariet i sin helhet:

Medverkande:

Diana Chafik, projektledare, Rätt från början
Per-Olof Hedvall, Certec, Lunds tekniska högskola
Emil Erdtman, doktorand vid Certec och projektmedarbetare i Rätt från början
Tor Gustafsson, kommunikatör, Rätt från början
Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige

I januari publicerade Rätt från början en nulägesrapport om universell utformning. Vid seminariet presenterades slutsatserna från rapporten. möjligheten att få igång inkluderande processer inom tre områden – bostad, arbetsliv och utbildning.

  • Rätt från början samarbetar med Ikano bostad och andra branschaktörer för att utveckla kunskapen om universell utformning kopplat till bostad och bostadsmarknad.
  • Inom arbetslivsområdet pågår en parallell satsning tillsammans med Akademikerförbundet SSR, Vasakronan och andra viktiga aktörer inom arbetslivet. Här finns idag konceptet UUA- Universell utformning av arbetsplatser.
  • Inom utbildningsområdet arbetar Rätt från början både med inkluderande processer inom skolbyggande och det pedagogiska ramverket UDL, universell design för lärande, som börjat implementeras i svenska skolor.

Lämna en kommentar

Skip to content