Rätt från början – workshop och projektstart

Projektet Rätt från början startade den 22 januari med en kreativ workshop om Universell utformning. Begreppet handlar just om att göra rätt från början – att ha siktet inställt på hur nya byggnader, miljöer och tjänster ska utformas så att de kan användas av alla i samhället.

PeO Hedvall, ämnesföreträdare hos Certec vid Lunds tekniska högskola, höll i workshopen som utgick från sju grundläggande principer om Universell utformning. En universellt utformad produkt eller tjänst ska bland annat vara lätt att förstå och att använda för personer oavsett bakgrund och förutsättningar. Då är det också viktigt att det finns en inbyggd flexibilitet för olika sätt att använda produkten eller tjänsten.

PeO Hedvall betonar att Universell utformning handlar om en pågående process.
– Det som är särskiljande är att man trycker på att det ska göras “rätt från början”, utan att behöva fixa och trixa efteråt, säger PeO Hedvall.

Bilden visar PeO Hedvall vid workshopen om Universell utformning
PeO Hedvall betonar att Universell utformning handlar om en pågående process.

Praktiska övningar

I den praktiska delen av workshopen gick deltagarna runt i olika grupper. De tog själva fram och diskuterade hur saker i den omgivande miljön lever upp till principerna om Universell utformning.

Workshopens deltagare diskuterar i grupp
Deltagarna diskuterar i grupp.

Tre fokusområden

Workshopen var en kick-off för projektet Rätt från början, som under tre år kommer att arbeta för att stärka kunskapen om universell utformning och ta fram nya strategier och metoder för det fortsatta arbetet. Projektet kommer främst att fokusera på tre områden – utbildning, bostad och arbete.

Välkommen till en workshop om Universell utformning!

PeO Hedval


Allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för alla – hela den mänskliga mångfalden – genom universell utformning.

Universell utformning börjar sprida sig i Sverige som en strategi för skapandet ett samhälle för alla. Visste du att det finns med bland annat i forskningspropositionen, i gestaltningspolitiken och i den nationella upphandlingsstrategin. Men hur många vet egentligen hur det hänger ihop med funktionsrätt? Eller hur man gör?

Det här ska vi utveckla under tre år i projektet Rätt från början med stöd från Arvsfonden. Projektet startar i januari 2019. Vi drar igång direkt med en workshop dit du är varmt välkommen att medverka. Ta chansen att sätta dig in i vad Universell utformning innebär och de tankar det bygger på i en konkret foto-baserad workshop.

Målgrupp: I första hand medlemsförbund, styrelse, kansli och partners i projektet

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret via den här länken.

Varmt välkommen!

Skip to content