Frukostseminarium om ny standard för universell utformning

Svenska institutet för standarder, SIS, arrangerar den 3 juni ett kostnadsfritt frukostseminarium om den nya standarden för tillgänglighet genom universell utformning – SS-EN 17161.

Alla organisationer har nytta av att integrera tillgänglighet genom universell utformning.

Den nya standarden underlättar för företag och organisationer att leva upp till gällande och kommande lagstiftning. Den stödjer dessutom flera av de globala målen för hållbarhet i Agenda 2030.

Vid seminariet medverkar Dan Nilsson från SIS, Bo Westerlund från Konstfack, Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige och Hans von Axelson från Myndigheten för delaktighet.

Länk till anmälan och program


Lämna en kommentar

Skip to content